Femeia care doarme lângă tine nu este niciodată femeia pe care-ai curtat-o. Nici cea care ţi-a zâmbit, nici cea care ţi-a promis, nici cea care ţi-a vorbit sau a tăcut ascultându-te. Nu e femeia cu care te iubeşti şi nici cea cu care te cerţi. Nu-i cea care merge şi nu-i cea care stă. Nu-i cea îmbrăcată şi nici cea pe care o dezbraci. Nu-i cea care râde, nici cea care plânge. Ci o creatură pe care nu ştii de unde s-o iei. Din care regn, din care tablou, din care frază scrisă de alţii.


femeia-care-doarme-lângă-tine-nu-este-niciodată-femeia-pe-care-ai-curtat-o-nici-cea-care-ţi-a-zâmbit-nici-cea-care-ţi-a-promis-nici-cea-care
adrian cioroianufemeiacaredoarmelângătinenuesteniciodatăfemeiapecareaicurtatoniciceaţiazâmbitnicipromisvorbitsautăcutascultândutenucuteiubeştişicerţinuimergenuistăîmbrăcatădezbracirâdeplângecreaturăştiideundesoieidinregndintabloufrazăscrisăalţiifemeia carecare doarmedoarme lângălângă tinetine nunu esteeste niciodatăniciodată femeiafemeia penici ceacea carenici ceacea carenici ceacea carevorbit saunu ee femeiafemeia cucu carecare tete iubeştiiubeşti şişi nicinici ceacea cucu carecare tete cerţicea carecare mergemerge şicea carecare stăcea îmbrăcatăîmbrăcată şişi nicinici ceacea pepe carecare oo dezbracicea carecare râdenici ceacea carecare plângeo creaturăcreatură pepe carecare nunu ştiiştii dede undedin carecare regndin carecare tabloudin carecare frazăfrază scrisăscrisă dede alţiifemeia care doarmecare doarme lângădoarme lângă tinelângă tine nutine nu estenu este niciodatăeste niciodată femeianiciodată femeia penici cea carenici cea carenici cea caresau a tăcutnu e femeiae femeia cufemeia cu carecu care tecare te iubeştite iubeşti şiiubeşti şi nicişi nici ceanici cea cucea cu carecu care tecare te cerţicea care mergecare merge şicea care stăcea îmbrăcată şiîmbrăcată şi nicişi nici ceanici cea pecea pe carepe care ocare o dezbracicea care râdenici cea carecea care plângeci o creaturăo creatură pecreatură pe carepe care nucare nu ştiinu ştii deştii de undedin care regndin care tabloudin care frazăcare frază scrisăfrază scrisă descrisă de alţii

Doamne, eu ştiu că orice aspiraţie e frumoasă. Aspiraţia libertăţii şi cea a disciplinei. Aceea a pâinii pentru copii şi cea a sacrificiului pâinii. Cea a ştiinţei care cercetează şi cea a respectului care acceptă şi creează. Cea a ierarhiilor care divinizează şi cea a împărţelii care distribuie. Cea a timpului care permite meditaţia şi cea a muncii care umple timpul. Cea a dragostei prin spirit, care pedepseşte carnea şi înalţă omul şi cea a milei care tămăduieşte carnea. Cea a viitorului de clădit şi cea a trecutului de salvat.Cea mai grea încercare pentru un scriitor nu este cea de a găsi o poveste care să-l captiveze pe cititor, nici dezvoltarea unor personaje cu care cititorul să se împrietenească. Nu e nici găsirea unui spaţiu în care să îl porţi pe cititor şi nici măcar munca de cercetare. Cel mai greu lucru este să găseşti tonalitatea în care să spui povestea.Este o predică slabă cea care nu supără, cea care nu-l face pe ascultător nemulţumit de sine şi nici pe predicator.Vino acum să-ţi spun singurele căi posibile de investigare pe care le putem gândi. Prima cea care spune că este şi că nu poate fi decât să fie, este Calea Convingerii (căci ea conduce către Adevăr). Cealalată, cea care spune că nu este şi că trebuie în mod necesar să nu fie, afirm că este cea întru totul de nedesluşit. Fiindcă nici nu se poate cunoaşte ce nu este - aceasta este imposibil - nici nu se poate afirma ce nu este, pentru că este acelaşi lucru a gândi şi a fi.Eu nu pot ca să zâmbesc celei care mă ignoră.Nici nu pot ca s-o iubesc,s-au s-o duc măicuţei noră.De ce să mă leg la capsingur cu mânuţa mea?De ce singur rău să-mi fac?Aştept să-mi zâmbească ea.Viaţa vreau ca s-o trăiesccu cea care mă iubeşte.Sufletul nu-mi chinuiesccu cea care nu-mi zâmbeşte.Nu supravieţuieşte cea mai puternică dintre specii, nici cea mai inteligentă, ci cea care răspunde cel mai bine schimbării.