Femei, luaţi-vă bărbaţi de la care aveţi ce să învăţaţi, care să vă educe, care să vă fascineze când vă vorbesc, care să vă facă să vă doriţi să fiţi cea mai bună versiune a voastră!


femei-luaţi-vă-bărbaţi-de-care-aveţi-să-învăţaţi-care-să-vă-educe-care-să-vă-fascineze-când-vă-vorbesc-care-să-vă-facă-să-vă
marina simona zanfirfemeiluaţivăbărbaţidecareaveţiînvăţaţieducefascinezecândvorbescfacădoriţifiţiceamaibunăversiunevoastrăbărbaţi dede lala carecare aveţiaveţi cesă învăţaţicare săvă educecare săvă fascinezefascineze cândcând văvă vorbesccare săvă facăfacă săvă doriţidoriţi săsă fiţifiţi ceacea maimai bunăbună versiunebărbaţi de lade la carela care aveţicare aveţi ceaveţi ce săce să învăţaţicare să văsă vă educecare să văsă vă fascinezevă fascineze cândfascineze când văcând vă vorbesccare să văsă vă facăvă facă săfacă să văsă vă doriţivă doriţi sădoriţi să fiţisă fiţi ceafiţi cea maicea mai bunămai bună versiuneversiune a voastră

Femei, luaţi-vă bărbaţi de la care aveţi ce să învăţaţi, care să vă educe, care să vă fascineze când vă vorbesc, care să vă facă să vă doriţi să fiţi cea mai bună versiune a voastră! Relaţiile voastre trebuie să vă ajute să evoluaţi, să vă ducă spre devenire şi spre definire!Cei mai mulţi dintre voi ştiţi ce vreţi, dar nu aşteptaţi să-l obţineţi. În mod constant vă compromiteţi nevoile şi valorile, pentru a vă adapta situaţiilor care apar în faţa voastră. Acceptaţi serviciul sau relaţia, nu pentru că acestea vă oferă ceea ce doriţi, ci pentru că vă este teamă că nu va apărea o ofertă mai bună. Vă trăiţi viaţa, fiindu-vă frică de a vă asuma riscuri, deoarece nu vreţi să renunţaţi la siguranţa pe care o aveţi.Cred că mulţi dintre cei care vor să facă coaching au înclinaţia spirituală, dar cea practică, sistematică, structurală, pragmatică le lipseşte şi necesită mult timp pentru a fi aprofundată. Asiguraţi-vă că aveţi aptitudinile necesare pentru a-i ajuta pe oameni şi deschideţi-vă mintea, învăţaţi de la cei pe care îi respectaţi.Legile spirituale nu au nimic de-a face cu modul în care stau lucrurile, ci cu modurile în care vă interpretaţi voi propria experienţă. Este vorba de decizia pe care o luaţi în privinţa înţelesului pe care un anumit eveniment îl are în viaţa voastră. Iar această decizie determină trăirea voastră psihologică legată de evenimentul respectiv.Să fiţi frumoaseSă fiţi sănătoase,Să fiţi iubiteSă fiţi fericite.Să aveţi puterea,De a trece cu vederea,Şi de a iertaTot ce vă face viaţa grea.Dar şi:Să fiţi iubitoare,Şi ocrotitoare,De ai voştri copiiŞi bune soţii.S-aveţi suflet cald,Să-i iubiţi cu dragPe–ai voştri părinţiSă-i faceţi fericiţi.Să fiţi drăgăstoase,Şi să fiţi voioase,S-aveţi în priviriFiţi blânzi, omenoşi, accesibili, miloşi şi generoşi; măreţia voastră să nu fie o piedică în calea unor relaţii binevoitoare cu oameni mici, puneţi-vă în situaţia lor şi, astfel, bunătatea voastră nu vă va diminua nici puterea pe care o aveţi şi nici respectul celorlalţi.