Farmecul unei căsătorii este că face ca o viaţă plină de înşelătorii să fie absolut necesară pentru ambii parteneri.


farmecul-unei-căsătorii-este-că-face-ca-o-viaţă-plină-de-înşelătorii-să-fie-absolut-necesară-pentru-ambii-parteneri
oscar wildefarmeculuneicăsătoriiestefacecaviaţăplinădeînşelătoriifieabsolutnecesarăpentruambiipartenerifarmecul uneiunei căsătoriicăsătorii esteeste căcă faceface caca oo viaţăviaţă plinăplină dede înşelătoriiînşelătorii săsă fiefie absolutabsolut necesarănecesară pentrupentru ambiiambii partenerifarmecul unei căsătoriiunei căsătorii estecăsătorii este căeste că facecă face caface ca oca o viaţăo viaţă plinăviaţă plină deplină de înşelătoriide înşelătorii săînşelătorii să fiesă fie absolutfie absolut necesarăabsolut necesară pentrunecesară pentru ambiipentru ambii partenerifarmecul unei căsătorii esteunei căsătorii este căcăsătorii este că faceeste că face cacă face ca oface ca o viaţăca o viaţă plinăo viaţă plină deviaţă plină de înşelătoriiplină de înşelătorii săde înşelătorii să fieînşelătorii să fie absolutsă fie absolut necesarăfie absolut necesară pentruabsolut necesară pentru ambiinecesară pentru ambii partenerifarmecul unei căsătorii este căunei căsătorii este că facecăsătorii este că face caeste că face ca ocă face ca o viaţăface ca o viaţă plinăca o viaţă plină deo viaţă plină de înşelătoriiviaţă plină de înşelătorii săplină de înşelătorii să fiede înşelătorii să fie absolutînşelătorii să fie absolut necesarăsă fie absolut necesară pentrufie absolut necesară pentru ambiiabsolut necesară pentru ambii parteneri

Există cupluri de artişti care au avut relaţii dificile, dezastruoase, dureroase, unii spun chiar toxice, dar care au pus în lumină ambii parteneri. Mă refer la Frida Kahlo şi Diego Riviera, la Auguste Rodin şi Camille Claudel, de pildă. Ambii parteneri, având aceeaşi pasiune, au avut o relaţie complicată, conflictuală, ca şi Zelda cu Scott. Femeile au luptat pentru autonomie psihologică şi n-au dorit să fie accesorii ale celebrităţii soţului lor.Prietenia dintre un bărbat şi o femeie care nu duce la o căsătorie sau către dorinţa unei căsătorii, poate fi experienţa de o viaţa a celor mai înalte valori ale celor doi, dar şi ale cercului lor de prieteni şi cunoştinţe, însă, într-o astfel de relaţie, sunt necesari un bărbat şi o femeie extrem de deosebiţi. Poate că ar trebui adăugat că fie bărbatul, fie femeia dintr-un astfel de cuplu de o viaţă trebuie să-şi găsească un partener foarte deosebit cu care să se căsătorească, pentru realizarea unei caramaderii în trei, plină de succes.Dincolo de micile minciuni nevinovate, sinceritatea contribuie la o relaţie fericită, în care ambii parteneri ştiu de gândeşte celălalt şi pot face paşi pentru a atinge împreună fericirea în cuplu.Sunt absolut de acord cu căsătoria între homosexuali, cu singura condiţie ca ambii să fie politicieni. Tot ceea ce poate contribui la nereproducerea lor este o binefacere pentru noi toţi!Una dintre modalităţile de a ne însuşi un nou tip de comportament este stabilirea unei durate zilnice în care ambii parteneri să vorbească despre trei lucruri care li s-au întâmplat în ziua respectivă şi cum au reacţionat.Dacă există dragoste, rutina te ocoleşte pentru că te descoperi zilnic, dar e bine ca ambii parteneri să fie spontani, să aibă încredere şi să nu se teamă de reacţia partenerului. Vrei să faci o surpriză, fă-o. Vrei să-i cumperi ceva, nu ezita... sun-o fără motiv, adu-i flori pentru că e... joi!