Farfuria care are mai multă mâncare e a mea.


farfuria-care-are-mai-multă-mâncare-e-a-mea
proverbe bengalezefarfuriacarearemaimultămâncaremeafarfuria carecare areare maimai multămultă mâncaremâncare efarfuria care arecare are maiare mai multămai multă mâncaremultă mâncare ee a meafarfuria care are maicare are mai multăare mai multă mâncaremai multă mâncare emâncare e a meafarfuria care are mai multăcare are mai multă mâncareare mai multă mâncare emultă mâncare e a mea

Lumea e compusă din două grupe mari: cei care au mai multă mâncare decât poftă de mâncare şi cei care au mai multă poftă decât mâncare.E semn de animalitate a avea în vedere mereu corpul, cu mâncare multă, băutură multă, petrecere multă.Cotletul e cât farfuria,De te inundă bucuria;E drept că farfuria meaE de cafea!Mai multă carne - mai mulţi viermi; mai multă bogăţie - mai multă grijă; mai multe femei - mai multă vrăjitorie; mai multe concubine - mai multă desfrânare; mai mulţi sclavi - mai multă tâlhărie. Dar mai multă Lege înseamnă mai multă viaţă; mai mult studiu înseamnă mai multă înţelepciune; mai multă sfătuire înseamnă mai multă claritate; mai multă sfinţenie înseamnă mai multă pace.Cel mai remarcabil lucru în legătură cu mama mea este că, timp de treizeci de ani, a servit familiei la masă doar resturi de mâncare. Felul de mâncare iniţial n-a fost niciodată găsit.Vulpea şi barza s-au invitat reciproc la ospeţe. Dar... barza şi-a tocit ciocul în farfuria plată cu supă, iar cumătra şi-a prins limba în gâtul sticlei cu mâncare şi au rămas flămânde. Deci, dinte pentru dinte.