Faptul că tu îţi asumi să gândeşti într-un anumit mod conduce la stilul de viaţă pe care tu îl ai în prezent. Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită. Deci, aşa cum este viaţa ta în prezent, aşa este şi gândirea ta în acest moment. Tu eşti exact acea persoană pe care tu o vezi în viaţa din jurul tău.


faptul-că-îţi-asumi-să-gândeşti-într-un-anumit-mod-conduce-stilul-de-viaţă-pe-care-îl-ai-în-prezent-dacă-ai-gândi-altfel-dacă-ai
marius simionfaptulîţiasumigândeştiîntrunanumitmodconducestiluldeviaţăpecareîlaiînprezentdacăgândialtfeldacăsimţiviaţaarfidiferitădeciaşacumesteprezentşigândireaacestmomenteştiexactaceapersoanăvezidinjurultăufaptul căîţi asumiasumi săsă gândeştianumit modmod conduceconduce lala stilulstilul dede viaţăviaţă pepe carecare tuîl aiai înîn prezentdacă tutu aiai gândigândi altfeldacă aiai simţisimţi altfelviaţa tata arar fifi diferităaşa cumcum esteeste viaţaviaţa taîn prezentaşa esteeste şişi gândireagândirea taîn acestacest momenttu eştieşti exactexact aceaacea persoanăpersoană pepe carecare tuo vezivezi înîn viaţaviaţa dindin juruljurul tăufaptul că tutu îţi asumiîţi asumi săasumi să gândeştianumit mod conducemod conduce laconduce la stilulla stilul destilul de viaţăde viaţă peviaţă pe carepe care tucare tu îltu îl aiîl ai înai în prezentdacă tu aitu ai gândiai gândi altfeldacă ai simţiai simţi altfelviaţa ta arta ar fiar fi diferităaşa cum estecum este viaţaeste viaţa taviaţa ta înta în prezentaşa este şieste şi gândireaşi gândirea tagândirea ta înta în acestîn acest momenttu eşti exacteşti exact aceaexact acea persoanăacea persoană pepersoană pe carepe care tucare tu otu o vezio vezi învezi în viaţaîn viaţa dinviaţa din juruldin jurul tău

Problemele tale financiare sunt un efect al nivelului pe care tu te afli în prezent. Faptul că tu îţi asumi să gândeşti într-un anumit mod conduce la stilul de viaţă pe care tu îl ai în prezent. Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită. Deci, aşa cum este viaţa ta în prezent, aşa este şi gândirea ta în acest moment. Tu eşti exact acea persoană pe care tu o vezi în viaţa din jurul tău.Dacă nu ştii ce îţi doreşti, nu ştii încotro să o iei şi îi vei lăsa pe alţii să te influenţeze în deciziile tale. Dacă nu ai un plan clar cu viaţa ta, te vor introduce alţii în planurile lor şi, peste ani, te vei întreba - oare eu a cui viaţă o trăiesc? Dacă nu ai vise, obiective şi scopuri personale, vei fi tentat să faci ce face toată lumea şi vei trăi cum trăieşte toată lumea. Uită-te în jurul tău - îţi place ceea ce vezi? Pentru că exact aşa vei trăi şi tu dacă nu alegi altfel de acum. Devino conştient de calea pe care mergi şi, dacă nu ştii unde eşti sau unde duce mai exact acest drum, opreşte-te, descoperă-te şi fii tu arhitectul unei vieţi originale şi autentice.Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită.Nu ai cum să aduci abundenţă şi bogăţie în viaţa ta dacă mintea ta e plină de Banii pe care tu îi ai sunt o extensie a ta. Dacă tu eşti puternic şi evoluat, dacă tu eşti o persoană care are foarte mare valoare, care poate să aducă valoare în viaţa altor oameni, tot aşa vei avea inclusiv nivelul financiar. Cu cât eşti mai puternic, cu atât acea putere pe care o dobândeşti va creşte impactul tău în viaţa altora. De exemplu, vei putea să atragi în jurul tău oameni care să te susţină, vei putea să mobilizezi, să-i faci pe oameni să fie motivaţi. Toate acestea sunt defapt capacităţi pe care liderii le au, capacităţi pe care la un moment dat aceşti lideri le pot transforma în bani.Inţelepciune înseamnă şi să ai capacitatea să prevezi consecinţele din viitor ale alegerilor tale din prezent. Viaţa nu este ceva ce ţi se întâmplă, ci este creaţia propriilor tale alegeri şi decizii. Astăzi ai relaţiile pe care ţi le-ai ales, meseria pe care o accepţi, casa în care vrei să trăieşti, partenerul pe care îl doreşti, corpul, sănătatea, situaţia materială şi socială pe care ţi le-ai creat. Personalitatea şi viaţa ta din acest moment sunt oglinda alegerilor şi deciziilor tale de ieri. Eşti mulţumit? Continuă! Nu-ţi place cum arată viaţa ta în prezent? Alege de astăzi diferit şi crează-ţi, cu înţelepciune, viitorul pe care ţi-l doreşti.