Faptele noastre ne determină, la fel de mult cum noi ne determinăm faptele.


faptele-noastre-ne-determină-fel-de-mult-cum-noi-ne-determinăm-faptele
george eliotfaptelenoastrenedeterminăfeldemultcumnoideterminămfaptelefaptele noastrenoastre nene determinăla felfel dede multmult cumcum noinoi nene determinămdeterminăm faptelefaptele noastre nenoastre ne determinăla fel defel de multde mult cummult cum noicum noi nenoi ne determinămne determinăm faptelefaptele noastre ne determinăla fel de multfel de mult cumde mult cum noimult cum noi necum noi ne determinămnoi ne determinăm faptelela fel de mult cumfel de mult cum noide mult cum noi nemult cum noi ne determinămcum noi ne determinăm faptele

După cum este dispoziţia sufletească a cuiva, aşa este şi omul; şi după cum este omul, tot aşa este şi vorba lui; şi faptele sunt la fel ca vorbele, iar viaţa este ca faptele.Noi suntem ceea ce faptele noastre sunt.Faptele noastre sunt ca un bumerang. Se vor întoarce la noi.Faptele noastre ne ascund. Oamenii au nevoie de o peroadă nesfârşită de timp să-şi probeze faptele, până când vor şti care sunt cele adecvate pentru ei. Dar fiecare zi, fiecare oră goneşte. Nu avem timp.Să săvârşim totdeauna faptele noastre ca şi cum am fi văzuţi.Buna intenţie se dovedeşte prin fapte. Faptele bune ne apropie tot mai mult de lumină. Faptele armonioase sunt generate unele din altele, într-o desfăşurare neîncetată. Este o curgere continuă a luminii.