Fără orez nu poate găti nici cea mai deşteaptă gospodină.


fără-orez-nu-poate-găti-nici-cea-mai-deşteaptă-gospodină
proverbe chinezeştifărăoreznupoategătiniciceamaideşteaptăgospodinăorez nunu poatepoate gătigăti nicinici ceacea maimai deşteaptădeşteaptă gospodinăfără orez nuorez nu poatenu poate gătipoate găti nicigăti nici ceanici cea maicea mai deşteaptămai deşteaptă gospodinăfără orez nu poateorez nu poate gătinu poate găti nicipoate găti nici ceagăti nici cea mainici cea mai deşteaptăcea mai deşteaptă gospodinăfără orez nu poate gătiorez nu poate găti nicinu poate găti nici ceapoate găti nici cea maigăti nici cea mai deşteaptănici cea mai deşteaptă gospodină

Sub înfăţişarea aceea blajină, nimini, poate, nu ştie câtă tenacitate şi câtă energie stau ascunse; îndărătul acelor doi ochi blajini, stă dârză o voinţă neîncovoiată; sub chipul acela de răzeş plin de bonomie naivă, e totdeauna deşteaptă la pândă cea mai sigură judecată politică, cea mai adâncă dibăcie de om de stat. Toate acestea, pe un fond moral fără cea mai mică imputare.Îmi place să respect originea şi religia fiecărui om. Faptul că eu sunt ortodoxă, nu mă face nici mai frumoasă, nici mai deşteaptă, nici mai aproape de Dumnezeu. Eu cred că important e omul!O gospodină harnică este cea mai bună puşculiţă.Cea mai mică muncă duce la orez cu unt.Ştiţi voi oare că omenirea mai poate trăi fără ştiinţă, fără pâine numai fără frumuseţe nu poate, pentru că atunci nici n-ar mai avea ce face omul pe lumea aceasta! Însăşi ştiinţa nu va putea dăinui un singur minut fără frumuseţe!Munca e cea mai înaltă funcţie a omului. El este nimic, nu poate face nimic, nu poate atinge nimic şi nici împlini nimic fără muncă.