Experienţa Sinelui sau


experienţa-sinelui-sau-cunoaşterea-de-sine-înseamnă-centrarea-punctului-nostru-de-referinţă-în-propriul-nostru-spirit-şi-nu-asupra-obiectelor
deepak chopraexperienţasineluisaucunoaştereadesineînseamnăcentrareapunctuluinostrureferinţăînpropriulspiritşinuasupraobiectelorexperienţeinoastreexperienţa sineluisinelui saucunoaşterea dede sineînseamnă centrareacentrarea punctuluipunctului nostrunostru dede referinţăreferinţă înîn propriulpropriul nostrunostru spiritşi nunu asupraasupra obiectelorexperienţei noastreexperienţa sinelui saucunoaşterea de sineînseamnă centrarea punctuluicentrarea punctului nostrupunctului nostru denostru de referinţăde referinţă înreferinţă în propriulîn propriul nostrupropriul nostru spiritşi nu asupranu asupra obiectelorasupra obiectelor experienţeiobiectelor experienţei noastre

Opusul centrării în sine este centrarea asupra obiectelor.Puterea bazată pe centrarea asupra obiectelor lumii exterioare este o putere falsă. Fiind bazată pe ego, ea nu durează decât atâta vreme cât obiectul său de referinţă este prezent.A trăi o viaţă de dăruire înseamnă a fi prezenţi, clipă de clipă, în cadrul experienţei noastre, înseamnă a ne accepta experienţa fără a o judeca. Sau, dacă o judecăm, să ne iertăm că ne apărăm şi că respingem.Experienţa îndrăgostirii nu se concentrează asupra progresului nostru sau al celeilalte persoane. Ne dă mai degrabă impresia că deja l-am obţinut.În cazul centrării asupra obiectelor, punctul de referinţă interioară este egoul.Înainte de toate, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l înţelegeţi despre Kundalini este faptul că Realizarea Sinelui înseamnă Cunoaşterea Sinelui. Iar cea care vă dă Cunoaşterea Sinelui este propria voastră Kundalini. Pentru că atunci când ea se ridică, ea vă indică la nivelul chakrelor problemele pe care le aveţi.