Există o singură obligaţie, aceea de a fi fericit.


există-o-singură-obligaţie-aceea-de-a-fi-fericit
denis diderotexistăsingurăobligaţieaceeadefifericitexistă oo singurăsingură obligaţieaceea defi fericitexistă o singurăo singură obligaţiede a fia fi fericitexistă o singură obligaţieaceea de a fide a fi fericitaceea de a fi fericit

În orice obligaţie există o datorie; dar nu orice datorie este o obligaţie. Pentru a fi o obligaţie în sens tehnic, trebuie ca datoria să fie o legătură de drept, care implică sancţiunea statală.Există o singură plăcere, aceea de a fi viu, tot restul e o mizerie.A dezvolta morala este o obligaţie tot aşa de importantă ca aceea de a conserva viaţa.Dacă ar trebui să scriu o carte de morală, primele 99 de pagini le-aş lăsa goale şi pe a o suta aş scrie: Nu există decât o singură şi veritabilă putere pe pământ ca şi în cer, şi aceea este puterea binelui. Cei drepţi sunt stăpânii lumii.Există o singură măsură a iubirii: aceea de a iubi fără măsură.