Există două feţe ale femeii: zeiţă şi nimic.


există-două-feţe-ale-femeii-zeiţă-şi-nimic
pablo picassoexistădouăfeţealefemeiizeiţăşinimicexistă douădouă feţefeţe aleale femeiizeiţă şişi nimicexistă două feţedouă feţe alefeţe ale femeiizeiţă şi nimicexistă două feţe aledouă feţe ale femeiiexistă două feţe ale femeii

Infinitul şi nimicul: două feţe diferite ale aceluiaşi lucru.În viaţa asta,ai două posibilităţi:să fii bun, sau rău, cale de mijloc nu există, Sufletul nu are două feţe, el e alb sau negru... Eu care am încercatsă combin cele două culori, ştiu cât doare, mai ales că, pe una din cele două, trebuie să le ascunzi,şi mereu vei trăi cu teamă, mereu te vei ruşina,la gândul că poţi fi descoperit... Alegeţi culoarea ce ţi se potriveştecel mai bine şi nu-ncerca să schimbi nimic,pentru că n-ai să reuşeşti... Destinul nostru a fost scris cu mult înainte de-a ne naşte...Deşi Arhimede a descoperit cele 13 poliedre semiregulate, inscriptibile în sferă, Platon a cunoscut de asemenea unul dintre acestea, anume poliedrul cu 14 feţe, dintre care există două tipuri, unul făcut din 8 triunghiuri şi 6 pătrate, ale pământului şi ale aerului, deja cunoscute de cei vechi, celălalt format din 8 pătrate şi 6 triunghiuri, care pare să fie mai greu de obţinut.După căsătorie, soţul şi soţia sunt precum cele două feţe ale monedei: nu pot să se vadă, dar rămân împreună.Iubirea şi adevărul sunt ca două feţe ale aceleiaşi monede. Ştiu sigur că se poate cuceri lumea întreagă cu ajutorul lor.Portretul femeii ideale: suflet de artist, puritatea unui copilaş, creier de savant, voce de zeiţă şi trupul unei cocote de lux.