Eu nu ştiu azi, la şezătoareCe ne sileşte să dormim;Nu e târziu şi e răcoare!(Un glas): - În sală e Nigrim!


eu-nu-ştiu-azi-şezătoarece-ne-sileşte-să-dormimnu-e-târziu-şi-e-răcoareun-glas-În-sală-e-nigrim
cincinat pavelescunuştiuazişezătoarecenesileştedormimnutârziuşirăcoareunglasÎnsalănigrimeu nunu ştiuştiu azila şezătoareceşezătoarece nene sileştesileşte săe târziutârziu şiÎn salăsală ee nigrimeu nu ştiunu ştiu azila şezătoarece neşezătoarece ne sileştene sileşte săe târziu şitârziu şi eÎn salăÎn sală esală e nigrimeu nu ştiu azila şezătoarece ne sileşteşezătoarece ne sileşte săe târziu şi eÎn sală eÎn sală e nigrimla şezătoarece ne sileşte săÎn sală e nigrim

Ai fost nedrept, amice, când ai spusCă pe Nigrim c-un vers l-aş fi distrus.Un rol contrar în viaţă i-am jucat:Nigrim era nimic, şi l-am creat!Cel ce se sileşte să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate cele primite de la aproapele său, acela se sileşte şi să iubească.În scenă delirează vag actorii,În sală dau din umeri spectatorii... Iar dramaturgii spun cu glas patern:O fi absurd, dar e... modern!Nigrim a scris o carte de orice duh lipsităŞi eu am cumpărat-o, deşi ştiam că-i rea.Nigrim cu modul ăsta de două ori profită,Întâi de-a lui candoare, al doilea de a mea.Voieşti, în ziua de-azi, renume,Bogat şi mare să devii?Sileşte-te să treci în lumeDe om cinstit... fără să fii.Ion: Eu ştiu ce glas are măgarul, şi ştiu asemenea că orice şcoală, cât de înaltă, nu poate da ce n-a vrut să dea naşterea...