Eternul Arhitect divinA hotărât, în zi măiastră,S-avem o coastă mai puţin... Şi s-o avem în coasta noastră.


eternul-arhitect-divina-hotărât-în-zi-măiastrăs-avem-o-coastă-mai-puţin-Şi-s-o-avem-în-coasta-noastră
vasile darieeternularhitectdivinahotărâtînzimăiastrăsavemcoastămaipuţinŞisoavemcoastanoastrăeternul arhitectarhitect divinadivina hotărâtîn zio coastăcoastă maimai puţinpuţin Şiavem înîn coastacoasta noastrăeternul arhitect divinaarhitect divina hotărâto coastă maicoastă mai puţinmai puţin Şiavem în coastaîn coasta noastrăeternul arhitect divina hotărâto coastă mai puţincoastă mai puţin Şiavem în coasta noastrăo coastă mai puţin Şi

Nu avem nevoie de mai multă forţă, de mai multe aptitudini sau împrejurări mai favorabile. Tot ce avem de făcut este să folosim deja ceea ce avem. -Basil S. Walsh
nu-avem-nevoie-de-mai-multă-forţă-de-mai-multe-aptitudini-sau-împrejurări-mai-favorabile-tot-avem-de-făcut-este-să-folosim-deja-ceea-avem
Cu
cu-divina-comediedante-a-creat-eternuldar-fără-femei-se-ştienu-putea-scrie-infernul