Eternul Arhitect divinA hotărât, în zi măiastră,S-avem o coastă mai puţin... Şi s-o avem în coasta noastră.


eternul-arhitect-divina-hotărât-în-zi-măiastrăs-avem-o-coastă-mai-puţin-Şi-s-o-avem-în-coasta-noastră
vasile darieeternularhitectdivinahotărâtînzimăiastrăsavemcoastămaipuţinŞisoavemcoastanoastrăeternul arhitectarhitect divinadivina hotărâtîn zio coastăcoastă maimai puţinpuţin Şiavem înîn coastacoasta noastrăeternul arhitect divinaarhitect divina hotărâto coastă maicoastă mai puţinmai puţin Şiavem în coastaîn coasta noastrăeternul arhitect divina hotărâto coastă mai puţincoastă mai puţin Şiavem în coasta noastrăo coastă mai puţin Şi

Tu nu ştii că metoda filosifică ţine de căzăturadin pat a bunicii aglaia? avem mişcare? avem.avem gândire? avem. avem concepte? avem.pe dracu-zise liftierul-prighetorilesunt închise în alt salon.Dave: Ce s-a întâmplat cu rezerva noastră? Vicky: Viaţa este şi vis şi fiziologie şi morală, dar şi ceva mai mult decât toate acestea la un loc. Viaţa este chiar viaţa! Singurul nostru bun, şi singurul nostru blestem. Trăim! Fiecare dintre noi avem viaţa noastră, unică, determinată de întregul trecut, asupra căruia nu mai avem nicio putere, şi determinând, la rândul ei, oricât de puţin, întregul viitor. Viaţa noastră... ! Nu e decât a noastră, irepetabilă şi de neînţeles pe deplin. Iar ceea ce spun acum despre viaţă ca întreg, aş putea să spun despre fiecare clipă a ei.Avem timp pentru toate. Să dormim,să alergăm în dreapta şi în stânga,să regretăm ce-am greşit şi să greşim din nou,să-i judecăm pe alţii şi să ne absolvim pe noi înşine,avem timp să citim şi să scriem,să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm,avem timp să ne facem iluziişi să răscolim prin cenuşa lor mai târziu.Avem timp pentru ambiţii şi boli,să învinovăţim destinul şi amănuntele,avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare,avem timp să ne-alungăm întrebările,să amânăm răspunsurile,avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reinventăm,avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,avem timp să primim lecţii şi să le uităm după-aceea,avem timp să primim daruri şi să nu le-nţelegem.Avem timp pentru toate.Nu e timp pentru puţină tandreţe.Nu avem nevoie de mai multă forţă, de mai multe aptitudini sau împrejurări mai favorabile. Tot ce avem de făcut este să folosim deja ceea ce avem.Cu