Este o mare nefericire că gustul nostru progresează când talentul nostru nu se urneşte din loc.


este-o-mare-nefericire-că-gustul-nostru-progresează-când-talentul-nostru-nu-se-urneşte-din-loc
jules renardestemarenefericiregustulnostruprogreseazăcândtalentulnuseurneştedinloceste oo maremare nefericirenefericire căcă gustulgustul nostrunostru progreseazăprogresează cândcând talentultalentul nostrunostru nunu sese urneşteurneşte dindin loceste o mareo mare nefericiremare nefericire cănefericire că gustulcă gustul nostrugustul nostru progreseazănostru progresează cândprogresează când talentulcând talentul nostrutalentul nostru nunostru nu senu se urneştese urneşte dinurneşte din loceste o mare nefericireo mare nefericire cămare nefericire că gustulnefericire că gustul nostrucă gustul nostru progreseazăgustul nostru progresează cândnostru progresează când talentulprogresează când talentul nostrucând talentul nostru nutalentul nostru nu senostru nu se urneştenu se urneşte dinse urneşte din loceste o mare nefericire căo mare nefericire că gustulmare nefericire că gustul nostrunefericire că gustul nostru progreseazăcă gustul nostru progresează cândgustul nostru progresează când talentulnostru progresează când talentul nostruprogresează când talentul nostru nucând talentul nostru nu setalentul nostru nu se urneştenostru nu se urneşte dinnu se urneşte din loc

Este o mare nefericire că gustul nostru progresează, când talentul nostru nu se urneşte din loc.Aproape jumătate din bugetul nostru actual este acoperit de veniturile rezultate din votcă, adică de beţia şi dezmăţul la care s-a dedat acum poporul, deci de întregul viitor al poporului. Noi, ca să zicem aşa, plătim cu viitorul nostru măreţul nostru buget de mare putere europeană. Tăiem copacul chiar din rădăcină ca să-i culegem cât mai repede roadele.Este o josnică părăsire a raţiunii să renunţăm la dreptul nostru de a gândi - ultimul şi singurul nostru loc de refugiu.Ne construim realitatea ca o reacţie la evenimentele reale, interne sau externe, dar creierul nostru nu reflectă nici pe departe aceste evenimente. În schimb, acesta le procesează în funcţie de propriile sale scheme cognitive. Cea mai mare parte a procesului are loc la nivel inconştient. Aşadar, pentru noi, realitatea nu este nici obiectivă, nici subiectivă, ci o construcţie fizică de imagini care îmbină ceea ce se petrece în lumea fizică (în afara şi înăuntrul nostru) cu materialul experienţei din reţeaua neuronală a creierului nostru.Sistemul nostru nervos nu este o ficţiune, este o parte din organismul nostru, iar sufletul există material şi se află în interiorul nostru, ca dinţii. Nu ne putem permite să-l călcăm în picioare fără să fim pedepsiţi.Biblia ne învaţă că oamenii nu pot să trăiască numai cu pâine. Ne spune că, pe lângă mâncare, mintea şi sufletul nostru trebuie să se hrănească cu cuvinte. Din nefericire, cea mai mare parte a oamenilor suferă de malnutriţie mintală.