Este ciudat cum culorile lumii reale doar par într-adevăr reale atunci când le priveşti pe ecran.


este-ciudat-cum-culorile-lumii-reale-doar-într-adevăr-reale-atunci-când-priveşti-pe-ecran
anthony burgessesteciudatcumculorilelumiirealedoarîntradevăratuncicândpriveştipeecraneste ciudatciudat cumcum culorileculorile lumiilumii realereale doardoar parreale atunciatunci cândcând lele priveştipriveşti pepe ecraneste ciudat cumciudat cum culorilecum culorile lumiiculorile lumii realelumii reale doarreale doar parreale atunci cândatunci când lecând le priveştile priveşti pepriveşti pe ecraneste ciudat cum culorileciudat cum culorile lumiicum culorile lumii realeculorile lumii reale doarlumii reale doar parreale atunci când leatunci când le priveşticând le priveşti pele priveşti pe ecraneste ciudat cum culorile lumiiciudat cum culorile lumii realecum culorile lumii reale doarculorile lumii reale doar parreale atunci când le priveştiatunci când le priveşti pecând le priveşti pe ecran

Când crezi într-un bărbat visurile lui par reale pentru el. Visurile respective par să fie posibile şi realizabile.Dacă începi să consideri că luxul este un lucru normal, atunci nu mai aparţii lumii reale.Particulele elementare nu sunt reale; ele alcătuiesc o lume a posibilităţilor sau a potenţialităţilor şi nu una a faptelor reale sau a obiectelor solide.Pe ecran, personajele unui film par foarte reale, dar privind din cabina de proiecţie poţi să observi că ele nu sunt animate decât de o singură rază de lumină. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Marele Film al Creaţiei. Dumnezeu a spus:Dă-ţi voie să priveşti lucrurile şi din altă perspectivă. Doar aşa îţi vei da seama cu adevărat că prea puţine lucruri sunt întâmplătoare. Beneficiile reale stau ascunse în spatele aparentelor dezastre. Totul e să cauţi dincolo de aparenţe.Valurile existenţei umane par reale şi infinit diversificate, în ochii unei fiinţe eliberate totul este Brahman, totul este Dumnezeu.