Erorile umane sunt înlocuite cu defecţiunile tehnice.


erorile-umane-sunt-înlocuite-cu-defecţiunile-tehnice
eino vastarantaerorileumanesuntînlocuitecudefecţiuniletehniceerorile umaneumane suntsunt înlocuiteînlocuite cucu defecţiuniledefecţiunile tehniceerorile umane suntumane sunt înlocuitesunt înlocuite cuînlocuite cu defecţiunilecu defecţiunile tehniceerorile umane sunt înlocuiteumane sunt înlocuite cusunt înlocuite cu defecţiunileînlocuite cu defecţiunile tehniceerorile umane sunt înlocuite cuumane sunt înlocuite cu defecţiunilesunt înlocuite cu defecţiunile tehnice

Erorile filosofiei sunt în cel mai rău caz ridicole, în timp ce erorile comise de religii sunt întotdeauna periculoase.Un oraş este produsul viu al mâinii şi minţii umane, reflectând istoria omului, zbaterea lui pentru libertate, creativitate, genialitate - şi egoismul şi erorile sale.90% dintre toate erorile de gândire sunt în mintea ta.Erorile sunt la fel de serioase precum consecinţele lor!Erorile sunt adeseori fecunde pentru noi adevăruri.Nu în momentul creării lor suferă imperiile de lipsa unui scop, ci mai târziu, când sunt ferm stabilite şi când obiectivele sunt date uitării şi înlocuite de ritualuri lipsite de orice temei.