Erai suavă ca un fluture în zborŞi scris-am noi, în doi, istorii de amor;Cu-aceeaşi râvnă-am scrie azi din nouDe-am mai avea... cerneală şi stilou!


erai-suavă-ca-un-fluture-în-zborŞi-scris-am-noi-în-doi-istorii-de-amorcu-aceeaşi-râvnă-am-scrie-azi-din-noude-am-mai-avea-cerneală-şi
marius cogeeraisuavăcaunflutureînzborŞiscrisamnoidoiistoriideamorcuaceeaşirâvnăamscrieazidinnoudeammaiaveacernealăşistilouerai suavăsuavă caca unun fluturefluture înîn zborŞiîn doiistorii descrie aziazi dinmai aveaavea cernealăcerneală şişi stilouerai suavă casuavă ca unca un flutureun fluture înfluture în zborŞiscrie azi dinmai avea cernealăavea cerneală şicerneală şi stilouerai suavă ca unsuavă ca un flutureca un fluture înun fluture în zborŞimai avea cerneală şiavea cerneală şi stilouerai suavă ca un fluturesuavă ca un fluture înca un fluture în zborŞimai avea cerneală şi stilou

Singurul lucru care într-adevăr anulează distanţele este răul, prezent peste tot, care vorbeşte oriunde aceeaşi limbă şi care îşi scrie mesajele cu aceeaşi cerneală.Am scris despre copaci,Copacii s-au uscat.Am scris despre frunzeŞi frunzele-au căzut.Am scris despre oameni,Oamenii s-au înălţat,Şi printre ei iubitoPe tine te-am văzut.Erai aşa frumoasă! Erai deasupra lor.Purtai văl de mătasăŞi steagul tricolor.Am foarte multă cerneală în stilou, dar scriu cu el numai pentru o persoană.O călimară?Da' isteaţă cerneală!Un stilou?Şugubăţ! Dar nou!Un ceas?Gata, acuşica-s!Un caiet?Mon chere: şiret!Ce să mai vrea un poet?Din vechime se observă că omul minuţios Când erai cu chef, ai spusC-ai fi scris, la Dărăbani, Epigrame. Nu-i exclus.Valorau măcar doi bani?