Era pe un perete scrisCum că fumatu-i interzis,Să văd eu însă n-aveam cum:Era localul plin de fum.


era-pe-un-perete-scriscum-că-fumatu-i-interzissă-văd-însă-n-aveam-cumera-localul-plin-de-fum
petru marianerapeunperetescriscumfumatuiinterzissăvădînsănaveamcumeralocalulplindefumera pepe unun pereteperete scriscumscriscum căvăd eueu însălocalul plinplin dede fumera pe unpe un pereteun perete scriscumperete scriscum căvăd eu însălocalul plin deplin de fumera pe un peretepe un perete scriscumun perete scriscum călocalul plin de fumera pe un perete scriscumpe un perete scriscum că

În holul şcolii dacă-i scrisCum că fumatu-i interzis,Gândesc elevii fumătoriC-afişu-i pentru profesori.Într-un loc se afla o potecă îngustă, căptuşită cu muşchi, care se împreuna cu drumul, spre a tăia apoi câmpul. Pe dreapta era un dâmb plin de pietre, unde fusese altădată exploatată o carieră de granit. Povârnişul din faţă era cioplit ca un perete; printre crăpăturile stâncilor creşteau ferigi şi mărăcini. În depărtare, o dâră de fum se ridica perpendicular spre cer.Era cea mai bună dintre vremuri, era cea mai rea dintre vremuri, era timpul raţiunii, era timpul prostiei, era epoca credinţei, era epoca incredulităţii, era anotimpul Luminii, era anotimpul Întunericului, era primăvara speranţei, era iarna disperării, aveam totul înainte, nu aveam nimic înainte, mergeam cu toţii în rai, ne comportam exact invers - pe scurt, perioada semăna atât de mult cu prezentul, încât unele dintre cele mai gălăgioase personalităţi insistau că trebuia să fie receptată, bine sau rău, numai la gradul de comparaţie superlativ.Era un lucru deosebit să fii parlamentar, nu era orice găinar deputat. Nu. Dacă era deputat, era un om cu o personalitate, cu o atitudine, cu o corectitudine. Şi în acelaşi timp trebuia să ştie să vorbească bine, pentru că toţi vorbeau bine, să se exprime cum trebuie, să nu vorbească fără socoteală. Fiind gazetar cu trecere la Cameră, aveam simpatii şi antipatii.Amza Pellea, cum se ştie,Era plin de modestie.L-ascultai şi-aflai: vedetaTotdeauna era... Veta!La masa verde a barăcii,Războinicul a spus decis:Când azi fumatu-i interzis,Eu cum să trag din... pipa păcii?