Epigramele-s de genulFeminin, deci dichisite,Bune să-ntreţină-antrenulŞi lovind, pe... nesimţite!


epigramele-s-de-genulfeminin-deci-dichisitebune-să-ntreţină-antrenulŞi-lovind-pe-nesimţite
gheorghe gurăuepigramelesdegenulfeminindecidichisitebunesăntreţinăantrenulŞilovindpenesimţitede genulfemininpe nesimţite

Deci sunt urât. N-am văzut vreodată pe cineva lovind cu faţa.Epigramele de-s bune?Ce-aş putea ca să mai zic,Când şi autorul spuneCă sunt doar un mozaic.Amicul meu fu aspru criticatCă ici sau colo ar fi plagiat,Dar asta cred că nu se poate spuneDecât când epigramele-ar fi bune.Ce repede se duc din viaţă aniiŞi tot gândesc mereu ca un zevzec,Că, dacă-ar fi mai bune decât banii,Mi-aş pune epigramele la CEC.Contesa de la IneuGura lumii şuşoteşteC-a vândut un eleşteuCa să-ntreţină un peşte.Deci iar faţa ta deasupra mea se apleacă deci iar numele tău se repetă prin somn deci iar neliniştea nesfârşitei călătorii Deci eu deci literalmente eu şi timpul meu pentru totdeauna acelaşi.