Emoţiile politice la moldoveni sunt ca simptomele de malarie: acum febră şi euforie, acum convulsii, acum comă.


emoţiile-politice-moldoveni-sunt-ca-simptomele-de-malarie-acum-febră-şi-euforie-acum-convulsii-acum-comă
dorian furtunăemoţiilepoliticemoldovenisuntcasimptomeledemalarieacumfebrăşieuforieconvulsiicomăemoţiile politicepolitice lala moldovenimoldoveni suntsunt caca simptomelesimptomele dede malarieacum febrăfebră şişi euforieacum convulsiiacum comăemoţiile politice lapolitice la moldovenila moldoveni suntmoldoveni sunt casunt ca simptomeleca simptomele desimptomele de malarieacum febră şifebră şi euforieemoţiile politice la moldovenipolitice la moldoveni suntla moldoveni sunt camoldoveni sunt ca simptomelesunt ca simptomele deca simptomele de malarieacum febră şi euforieemoţiile politice la moldoveni suntpolitice la moldoveni sunt cala moldoveni sunt ca simptomelemoldoveni sunt ca simptomele desunt ca simptomele de malarie

Poate că viaţa nu este altceva decât un lanţ de Tocmai acum, tocmai acumcând o iubesc cel mai mult,tocmai acum am minţit-o.Tocmai acum, tocmai acumcând ea ţine cel mai mult la mine,tocmai acum am umbrit-o.Tocmai acum, tocmai acumcând ea se gândeşte la mine fluier a pagubă.Tocmai acum, tocmai acumcând ea e cea mai frumoasă de pe lumeastelelor mele,orbesc.Tocmai acum, tocmai acumcând îi simt graţiastrăbătând toate zidurile oraşuluisurzesc.Tocmai acum, tocmai acumcând simt că ei îi este dor de mineîmi jignesc prieteniinemaisuportând cât de dor poate să-mi fie de ea.Momentele trecut, prezent şi viitor sunt făcute de minte şi, în ultimă instanţă, iluzorii. Trecutul şi viitorul sunt forme ale gândirii, abstracţii mentale. Nu-ţi poţi aduce aminte de trecut decât în clipa Acum. Ceea ce îţi aminteşti este un eveniment care a avut loc în clipa Acum, iar tu ţi-l aminteşti în clipa Acum. Viitorul, când va veni, este clipa Acum. Aşa că singurul lucru adevărat, singurul lucru care există este clipa Acum.Trezeşte lumina ce zace-n tineŞi las-o să cânte,Bucură-te de-a ei căldură,Îmbrăţişeaz-o, prin ea să trăieşti.Îţi va arăta adâncimi de sufletŞi cărările spre ele.Acum e vremea să zâmbeşti,Acum…pururi acum.Munceşte cât de mult poţi, imaginează-ţi imensităţi, nu face compromisuri şi nu pierde timpul. Şi începe asta acum. Nu peste 20 de ani de acum încolo, nici peste două săptămâni. Acum.Eu nu sunt gândurile, emoţiile, percepţiile senzoriale şi experienţele mele. Eu nu sunt conţinutul vieţii mele. Eu sunt viaţa. Eu sunt spaţiul în care se întâmplă totul. Eu sunt conştiinţa. Eu sunt clipa Acum. Eu sunt.