Emoţiile politice la moldoveni sunt ca simptomele de malarie: acum febră şi euforie, acum convulsii, acum comă.


emoţiile-politice-moldoveni-sunt-ca-simptomele-de-malarie-acum-febră-şi-euforie-acum-convulsii-acum-comă
dorian furtunăemoţiilepoliticemoldovenisuntcasimptomeledemalarieacumfebrăşieuforieconvulsiicomăemoţiile politicepolitice lala moldovenimoldoveni suntsunt caca simptomelesimptomele dede malarieacum febrăfebră şişi euforieacum convulsiiacum comăemoţiile politice lapolitice la moldovenila moldoveni suntmoldoveni sunt casunt ca simptomeleca simptomele desimptomele de malarieacum febră şifebră şi euforieemoţiile politice la moldovenipolitice la moldoveni suntla moldoveni sunt camoldoveni sunt ca simptomelesunt ca simptomele deca simptomele de malarieacum febră şi euforieemoţiile politice la moldoveni suntpolitice la moldoveni sunt cala moldoveni sunt ca simptomelemoldoveni sunt ca simptomele desunt ca simptomele de malarie

Poate că viaţa nu este altceva decât un lanţ de
poate-că-viaţa-nu-este-altceva-decât-un-lanţ-de-acum-un-acum-legat-de-alt-acum-acum-mă-născui-acum-trăii-acum-mor
Munceşte cât de mult poţi, imaginează-ţi imensităţi, nu face compromisuri şi nu pierde timpul. Şi începe asta acum. Nu peste 20 de ani de acum încolo, nici peste două săptămâni. Acum. -Debbie Millman
munceşte-cât-de-mult-poţi-imaginează-ţi-imensităţi-nu-face-compromisuri-şi-nu-pierde-timpul-Şi-începe-asta-acum-nu-peste-20-de-ani-de-acum