El le călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică.


el-călăuzeşte-paşii-celor-slabi-îi-face-mai-buni-pe-cei-se-străduiesc-şi-îi-luminează-pe-cei-care-se-purifică
sfântul vasile cel mareelcălăuzeştepaşiicelorslabiîifacemaibunipeceisestrăduiescşilumineazăcarepurificăel lele călăuzeştecălăuzeşte paşiipaşii celorîi faceface maimai bunibuni pepe ceicei cece sese străduiescstrăduiesc şişi îiîi lumineazăluminează pepe ceicei carecare sese purificăel le călăuzeştele călăuzeşte paşiicălăuzeşte paşii celorpaşii celor slabiîi face maiface mai bunimai buni pebuni pe ceipe cei cecei ce sece se străduiescse străduiesc şistrăduiesc şi îişi îi lumineazăîi luminează peluminează pe ceipe cei carecei care secare se purificăel le călăuzeşte paşiile călăuzeşte paşii celorcălăuzeşte paşii celor slabiîi face mai buniface mai buni pemai buni pe ceibuni pe cei cepe cei ce secei ce se străduiescce se străduiesc şise străduiesc şi îistrăduiesc şi îi lumineazăşi îi luminează peîi luminează pe ceiluminează pe cei carepe cei care secei care se purificăel le călăuzeşte paşii celorle călăuzeşte paşii celor slabiîi face mai buni peface mai buni pe ceimai buni pe cei cebuni pe cei ce sepe cei ce se străduiesccei ce se străduiesc şice se străduiesc şi îise străduiesc şi îi lumineazăstrăduiesc şi îi luminează peşi îi luminează pe ceiîi luminează pe cei careluminează pe cei care sepe cei care se purifică

În lumea obişnuită a faptelor, cei răi nu erau pedepsiţi şi nici cei buni nu erau recompensaţi. Succesul le revenea celor puternici, iar eşecul le era dat celor slabi. Asta era tot.Lupii care se năpustesc asupra mieilor, mieii consumaţi de către lupi, cei puternici care îi sacrifică pe cei slabi, cei slabi care sunt victimele celor tari - asta este Natura, cu voinţa ei, cu schema ei de acţiuni şi reacţii perpetue, o grămadă de vicii şi una de virtuţi - într-un singur cuvânt, un echilibru perfect care rezultă din egalitatea Binelui şi a Răului pe Pământ. Niciun îndrăgostit, dacă e de bună credinţă şi sincer, nu va nega că preferă să-şi vadă iubita, mai degrabă moartă, decât infidelă.Decide să fii blând cu cei tineri, compasional cu cei în vârstă, plin de înţelegere cu cei care se străduie, şi tolerant cu cei slabi şi cu cei care greşesc. Cândva în viaţa ta tu ai fost toate acestea.Un paradox al vieţii: e mai uşor ca cei slabi să-i facă slabi pe cei puternici decât ca cei puternici să-i facă puternici pe cei slabi.Istoria e un joc pe care de obicei îl joacă cei mai buni şi cei mai răi deasupra capetelor celor care alcătuiesc majoritatea de la mijloc.Cei care nu pedepsesc pe cei răi vor să facă nedreptate celor buni.