Efortul devine minim atunci când acţiunile noastre sunt motivate de iubire, căci natura este creată de energia iubirii.


efortul-devine-minim-atunci-când-acţiunile-noastre-sunt-motivate-de-iubire-că-natura-este-creată-de-energia-iubirii
deepak chopraefortuldevineminimatuncicândacţiunilenoastresuntmotivatedeiubirecăcinaturaestecreatăenergiaiubiriiefortul devinedevine minimminim atunciatunci cândcând acţiunileacţiunile noastrenoastre suntsunt motivatemotivate dede iubirecăci naturanatura esteeste creatăcreată dede energiaenergia iubiriiefortul devine minimdevine minim atunciminim atunci cândatunci când acţiunilecând acţiunile noastreacţiunile noastre suntnoastre sunt motivatesunt motivate demotivate de iubirecăci natura estenatura este creatăeste creată decreată de energiade energia iubiriiefortul devine minim atuncidevine minim atunci cândminim atunci când acţiunileatunci când acţiunile noastrecând acţiunile noastre suntacţiunile noastre sunt motivatenoastre sunt motivate desunt motivate de iubirecăci natura este creatănatura este creată deeste creată de energiacreată de energia iubiriiefortul devine minim atunci cânddevine minim atunci când acţiunileminim atunci când acţiunile noastreatunci când acţiunile noastre suntcând acţiunile noastre sunt motivateacţiunile noastre sunt motivate denoastre sunt motivate de iubirecăci natura este creată denatura este creată de energiaeste creată de energia iubirii

Atunci când acţiunile noastre sunt motivate însă de iubire nu se mai produce nici o pierdere de energie.Ambiţia devine cunoaşterea puterii noastre lăuntrice... atunci când încercăm să găsim o parte din noi, pierdută parcă... de aceea ea este energia care nu ne îngăduie să suprimăm dorinţele noastre.Timpul este energia creată de forţa iubirii.Cel mai important lucru nu este cât de mult facem, ci cât de multă iubire punem în acţiunile noastre de fiecare zi. Aceasta este măsura iubirii noastre pentru Dumnezeu.Rostul iubirii. Natura este stăpânită de criteriul delimitărilor. Numai în iubire ea caută confuzia. Căci rostul iubirii este să restabilească pentru o clipă haosul iniţial din care să se nască o lume nouă.Evoluţia spirituală se opreşte atunci când devii dependent de o persoană. Euforia iubirii este rezultatul fluxului energetic care se creează între doi indivizi. Când apare iubirea, cei doi îşi dăruiesc inconştient energie şi se simt copleşiţi. Dar atunci când unul dintre cei doi se aşteaptă ca acest sentiment să vină numai de la celălalt, el se desprinde de energia universului, de energia divină şi depinde tot mai mult de energia celuilalt, care pare să nu îi ajungă niciodată.