Ea nu ţi se arată, şi din acest motiv, ea este observată. Ea nu se afirmă, iar pentru acest motiv este recunoscută. Ea nu se laudă şi pentru acest motiv are merit. Ea nu se străduie şi pentru acest motiv reuşeşte. Exact pentru că ea nu se luptă, este motivul pentru care nimeni nu se luptă cu ea.


ea-nu-ţi-se-arată-şi-din-acest-motiv-ea-este-observată-ea-nu-se-afirmă-iar-pentru-acest-motiv-este-recunoscută-ea-nu-se-laudă-şi-pentru
lao tseeanuţisearatăşidinacestmotiveaesteobservatăafirmăiarpentrumotivrecunoscutălaudăaremeritstrăduiereuşeşteexactluptămotivulcarenimeniluptăcueaea nunu ţiţi sese aratăşi dindin acestacest motivea esteeste observatăea nunu sese afirmăiar pentrupentru acestacest motivmotiv esteeste recunoscutăea nunu sese laudălaudă şişi pentrupentru acestacest motivmotiv areare meritea nunu sese străduiestrăduie şişi pentrupentru acestacest motivmotiv reuşeşteexact pentrupentru căcă eaea nunu sese luptăeste motivulmotivul pentrupentru carecare nimeninimeni nunu sese luptăluptă cucu eaea nu ţinu ţi seţi se aratăşi din acestdin acest motivea este observatăea nu senu se afirmăiar pentru acestpentru acest motivacest motiv estemotiv este recunoscutăea nu senu se laudăse laudă şilaudă şi pentruşi pentru acestpentru acest motivacest motiv aremotiv are meritea nu senu se străduiese străduie şistrăduie şi pentruşi pentru acestpentru acest motivacest motiv reuşeşteexact pentru căpentru că eacă ea nuea nu senu se luptăeste motivul pentrumotivul pentru carepentru care nimenicare nimeni nunimeni nu senu se luptăse luptă culuptă cu ea

Copiilor le cer iertare că am închinat această carte unui om mare. Am un motiv serios: acest om mare e cel mai bun prieten, din câţi am eu pe lume. Mai am un motiv: acest om mare poate să priceapă totul, chiar şi cărţile pentru copii. Am şi al treilea motiv: acest om mare trăieşte în Franţa, unde suferă de foame şi de frig. Are multă nevoie de mângâiere. Dacă toate motivele înfăţişate nu sunt de ajuns, ţin ca această carte s-o închin atunci copilului de odinioară, pentru că şi acest om mare a fost cândva copil. Toţi oamenii mari au fost cândva copii. (Dar puţini îşi mai aduc aminte.)Consideră întotdeauna că nu aparţii nimănui şi că nimeni, de fapt, nu îţi aparţine. Tu eşti în trecere pe acest Pământ şi adevăratul motiv pentru care eşti aici este foarte diferit de cel pe care tu îl crezi.Adulterul - singurul motiv pentru un divorţ în New York - nu este o motivaţie a divorţului în California. De fapt, în sudul Californiei, adulterul este un motiv pentru căsătorie.Nu există un motiv mai bun pentru disperare decât a nu găsi un nou motiv pentru a spera.Dragostea necondiţionată există în fiecare din noi. Este o parte a fiinţei noastre adânci. Nu este atât o emoţie activă, cât o stare a fiinţei. Nu este Tinerii au raţionalitatea şi afectivitatea necesare rezolvării relative a problemelor complexe sociale, iar tocmai din acest motiv, ar trebui să ne solidarizăm pentru salvarea noastră şi a lor. Având forţa ştiinţei şi a poeziei, ei pot lucra cu toată fiinţa lor pentru democratizarea reală a comunităţii naţionale.