Ea nu ţi se arată, şi din acest motiv, ea este observată. Ea nu se afirmă, iar pentru acest motiv este recunoscută. Ea nu se laudă şi pentru acest motiv are merit. Ea nu se străduie şi pentru acest motiv reuşeşte. Exact pentru că ea nu se luptă, este motivul pentru care nimeni nu se luptă cu ea.


ea-nu-ţi-se-arată-şi-din-acest-motiv-ea-este-observată-ea-nu-se-afirmă-iar-pentru-acest-motiv-este-recunoscută-ea-nu-se-laudă-şi-pentru
lao tseeanuţisearatăşidinacestmotiveaesteobservatăafirmăiarpentrumotivrecunoscutălaudăaremeritstrăduiereuşeşteexactluptămotivulcarenimeniluptăcueaea nunu ţiţi sese aratăşi dindin acestacest motivea esteeste observatăea nunu sese afirmăiar pentrupentru acestacest motivmotiv esteeste recunoscutăea nunu sese laudălaudă şişi pentrupentru acestacest motivmotiv areare meritea nunu sese străduiestrăduie şişi pentrupentru acestacest motivmotiv reuşeşteexact pentrupentru căcă eaea nunu sese luptăeste motivulmotivul pentrupentru carecare nimeninimeni nunu sese luptăluptă cucu eaea nu ţinu ţi seţi se aratăşi din acestdin acest motivea este observatăea nu senu se afirmăiar pentru acestpentru acest motivacest motiv estemotiv este recunoscutăea nu senu se laudăse laudă şilaudă şi pentruşi pentru acestpentru acest motivacest motiv aremotiv are meritea nu senu se străduiese străduie şistrăduie şi pentruşi pentru acestpentru acest motivacest motiv reuşeşteexact pentru căpentru că eacă ea nuea nu senu se luptăeste motivul pentrumotivul pentru carepentru care nimenicare nimeni nunimeni nu senu se luptăse luptă culuptă cu ea

Adulterul - singurul motiv pentru un divorţ în New York - nu este o motivaţie a divorţului în California. De fapt, în sudul Californiei, adulterul este un motiv pentru căsătorie. -Allan Sherman
adulterul-singurul-motiv-pentru-un-divorţ-în-new-york-nu-este-o-motivaţie-a-divorţului-în-california-de-fapt-în-sudul-californiei-adulterul
Nu există un motiv mai bun pentru disperare decât a nu găsi un nou motiv pentru a spera. -Niccolo Machiavelli
nu-există-un-motiv-mai-bun-pentru-disperare-decât-a-nu-gă-un-nou-motiv-pentru-a-spera