Ea-mi plăcea la fel de mult ca şi rochia aruncată pe jos. O fi acesta unul dintre adevărurile mele.


ea-mi-plăcea-fel-de-mult-ca-şi-rochia-aruncată-pe-jos-o-fi-acesta-unul-dintre-adevărurile-mele
haruki murakamieamiplăceafeldemultcaşirochiaaruncatăpejosfiacestaunuldintreadevărurilemeleplăcea lala felfel dede multmult caca şişi rochiarochia aruncatăaruncată pepe joso fifi acestaacesta unulunul dintredintre adevărurileadevărurile meleplăcea la fella fel defel de multde mult camult ca şica şi rochiaşi rochia aruncatărochia aruncată pearuncată pe joso fi acestafi acesta unulacesta unul dintreunul dintre adevăruriledintre adevărurile meleplăcea la fel dela fel de multfel de mult cade mult ca şimult ca şi rochiaca şi rochia aruncatăşi rochia aruncată perochia aruncată pe joso fi acesta unulfi acesta unul dintreacesta unul dintre adevărurileunul dintre adevărurile meleplăcea la fel de multla fel de mult cafel de mult ca şide mult ca şi rochiamult ca şi rochia aruncatăca şi rochia aruncată peşi rochia aruncată pe joso fi acesta unul dintrefi acesta unul dintre adevărurileacesta unul dintre adevărurile mele

Unul dintre lucrurile care m-au ajutat la fel de mult ca oricare altul nu este cât de mult voi trăi, ci cât de mult pot să fac în timp ce trăiesc.Mulţi băieţi, înspăimântaţi de dura independenţă la care sunt condamnaţi, doresc să fie fete: pe vremea când erau îmbrăcaţi mai întâi în haine de fetiţă, adesea izbucneau în lacrimi când trebuiau să abandoneze rochia şi să-şi pună pantaloni sau când li se tăiau buclele. Unii se încăpăţânează să prefere feminitatea, şi acesta e unul dintre modurile de a se orienta către homosexualitate.Îmi închipui că puţini s-au gândit la ciudata asemănare dintre dragoste şi dresură. În orice legătură dintre o femeie şi un bărbat, unul dintre ei trebuie să se lase domesticit. Altfel iubirea nu se poate desăvârşi. Unul trebuie să-şi piardă libertatea şi să devină supus. În felul acesta îl constrânge pe cel puternic să se ataşeze de supunerea sa...În mediul meu era pe atunci de-a dreptul nepotrivit ca o fată să facă studii superioare; să aibă o meserie însemna decăderea... Îmi suportam captivitatea cu atât mai greu cu cât nu-mi mai plăcea deloc acasă. Mama se ruga pentru sufletul meu cu ochii ridicaţi la cer, gemând de durere că rătăcisem drumul pe pământ; comunicarea dintre noi era tăiată. Mult mai mult mă uimeau şi mă iritau reticenţele tatei. Firesc ar fi fost să fie interesat de eforturile, de progresele mele, să-mi vorbească prieteneşte despre autorii pe care-i studiam; dar el mă trata cu indiferenţă şi chiar cu un fel de ostilitate.Convingerea mea e că inteligenţa i-a fost dată omului pentru a se îndoi. Ar fi nu doar ridicol să-mi închipui că adevărurile mele sunt, neapărat, mai adevărate decât adevărurile altora. Ar fi şi dăunător. M-aş lipsi pe mine însumi de şansa de a înţelege ce am greşit.Ca designer de modă, una dintre cerinţe este să te gândeşti mereu la viitor; să anticipezi ceea ce îşi doreşte consumatorul, încă dinainte ca acesta să ştie ce vrea. Care va fi următoarea geantă, următorul pantof, următorul hit? În viaţa personală, însă, mi-ar plăcea să mă bucur mai mult de prezent.