Ea mă întreabă de ce o plac.La fel de bine ar putea întrebaDe ce respir.Poate mâine nu voi mai respiraSau ea n-o să-mi mai placă.Poate mâine mareea nu va mai exista.Poate ziua de mâine nu va mai aduce Alte curcubeie.Poate mâine ea va încetaSă-mi pună întrebări fără rost.


ea-mă-întreabă-de-o-placla-fel-de-bine-ar-putea-întrebade-respirpoate-mâine-nu-voi-mai-respirasau-ea-n-o-să-mi-mai-placăpoate-mâine
gail carson levineeaîntreabădeplaclafelbinearputeaîntrebaderespirpoatemâinenuvoimairespirasaueanosămiplacăpoatemareeavaexistapoateziuaaducealtecurcubeiepoateîncetasămipunăîntrebărifărărostea mămă întreabăîntreabă dede cefel dede binebine arar puteaputea întrebadeîntrebade cemâine nunu voivoi maimai respirasaurespirasau eamâine mareeamareea nunu vava maiziua dede mâinemâine nunu vava maimai aduceaduce altemâine eaea vapună întrebăriîntrebări fărăfără rostea mă întreabămă întreabă deîntreabă de cede ce ofel de binede bine arbine ar puteaar putea întrebadeputea întrebade cemâine nu voinu voi maivoi mai respirasaumai respirasau eamâine mareea numareea nu vanu va maiziua de mâinede mâine numâine nu vanu va maiva mai aducemai aduce altemâine ea vapună întrebări fărăîntrebări fără rost

Trăim viaţa ca şi când am fi o specie eternă. Nu ne gândim niciodată că mâine poate fi prea târziu, că putem muri până mâine şi că tot ceea ce e al nostru azi, mâine poate fi cenuşă. -Ileana Vulpescu
trăim-viaţa-ca-şi-când-am-fi-o-specie-eternă-nu-ne-gândim-niciodată-că-mâine-poate-fi-prea-târziu-că-putem-muri-până-mâine-şi-că-tot
O să mă gândesc la asta mâine, la Tara. O să fiu mai liniştită atunci. Mâine voi face un plan ca să-l aduc înapoi. La urma urmelor, e şi mâine o zi. -Margaret Mitchell
o-să-mă-gândesc-asta-mâine-tara-o-să-fiu-mai-liniştită-atunci-mâine-voi-face-un-plan-ca-să-l-aduc-înapoi-la-urma-urmelor-e-şi-mâine-o
Nimeni nu este mai puţin pregătit pentru ziua de mâine ca acela care are convingerile cele mai rigide despre ceea ce va aduce acest mâine. -Watts Wacker
nimeni-nu-este-mai-puţin-pregătit-pentru-ziua-de-mâine-ca-acela-care-are-convingerile-cele-mai-rigide-despre-ceea-va-aduce-acest-mâine
Am auzit că mâine va fi mai bine, dar, ca un făcut, mâine nu voi mai fi aici. -Branislav Crncevic
am-auzit-că-mâine-va-fi-mai-bine-dar-ca-un-făcut-mâine-nu-voi-mai-fi-aici