E semn de animalitate a avea în vedere mereu corpul, cu mâncare multă, băutură multă, petrecere multă.


e-semn-de-animalitate-a-avea-în-vedere-mereu-corpul-cu-mâncare-multă-băutură-multă-petrecere-multă
epictetsemndeanimalitateaveaînvederemereucorpulcumâncaremultăbăuturăpetreceremultăe semnsemn dede animalitateavea înîn vederevedere mereumereu corpulcu mâncaremâncare multăbăutură multăpetrecere multăe semn desemn de animalitateanimalitate a aveaa avea înavea în vedereîn vedere mereuvedere mereu corpulcu mâncare multăe semn de animalitatede animalitate a aveaanimalitate a avea îna avea în vedereavea în vedere mereuîn vedere mereu corpulsemn de animalitate a aveade animalitate a avea înanimalitate a avea în vederea avea în vedere mereuavea în vedere mereu corpul

Mai multă carne - mai mulţi viermi; mai multă bogăţie - mai multă grijă; mai multe femei - mai multă vrăjitorie; mai multe concubine - mai multă desfrânare; mai mulţi sclavi - mai multă tâlhărie. Dar mai multă Lege înseamnă mai multă viaţă; mai mult studiu înseamnă mai multă înţelepciune; mai multă sfătuire înseamnă mai multă claritate; mai multă sfinţenie înseamnă mai multă pace.Lumea e compusă din două grupe mari: cei care au mai multă mâncare decât poftă de mâncare şi cei care au mai multă poftă decât mâncare.Cu cât oferi mai multă dragoste, cu atât vei avea mai multă.Cei care au mai multă minte fac şi cele mai mari nebunii. Se pare că între a avea multă minte şi a-ţi pierde minţile nu există decât o chestiune de echilibru psihic.Multă băutură, puţină gândire.La un dar mare, chibzuinţă multă şi la politeţe exagerată, neîncredere multă!