E-ndrăgostit atât de tareDe munţi, încât poţi să constaţiCă şi atunci când e la mareNu se desparte de... Carpaţi!


e-ndrăgostit-atât-de-tarede-munţi-încât-poţi-să-constaţică-şi-atunci-când-e-marenu-se-desparte-de-carpaţi
mircea popescuendrăgostitatâtdetaredemunţiîncâtpoţiconstaţicăşiatuncicândmarenusedespartedecarpaţiatât dede taredetarede munţiîncât poţipoţi săsă constaţicăconstaţică şişi atunciatunci cândcând ela marenumarenu sese despartedesparte dede carpaţiatât de taredede tarede munţiîncât poţi săpoţi să constaţicăsă constaţică şiconstaţică şi atuncişi atunci cândatunci când ecând e lae la marenula marenu semarenu se despartese desparte dedesparte de carpaţiatât de tarede munţiîncât poţi să constaţicăpoţi să constaţică şisă constaţică şi atunciconstaţică şi atunci cândşi atunci când eatunci când e lacând e la marenue la marenu sela marenu se despartemarenu se desparte dese desparte de carpaţiîncât poţi să constaţică şipoţi să constaţică şi atuncisă constaţică şi atunci cândconstaţică şi atunci când eşi atunci când e laatunci când e la marenucând e la marenu see la marenu se despartela marenu se desparte demarenu se desparte de carpaţi

Românii sunt vecinii noştri europeni. Ei populează ţara cunoscută cu numele de România, care se învecinează cu frontiera noastră de sud-vest, pe cursul râului Prut şi josul Dunării. În sud, Dunărea o desparte de Bulgaria şi Serbia, în vest o îngrădesc de Ungaria Alpii Transilvaniei şi munţii Carpaţi. Aceşti munţi formează un arc, care redă o formă ciudată României.Narcis privindu-se-ntr-o apă,S-a-ndrăgostit de-a sa figurăO dragoste curată, purăŞi mulţi de-acest sindrom nu scapăIar în oglindă, la agapă,Când o vedetă, fată dură,Se-admiră mult, peste măsură,Vădit, rivalele îşi sapăLegenda lui Narcis se pare,Că înc-o variantă are:Privind bancnota verzulie,Cu Lincoln că ar semănaI se păruse lui IlieŞi-atunci, s-a-ndrăgostit de ea.Spre Snagov e greu să mai priveşti,Spre Carpaţi te-ndrepţi atunci când poţi.Vei uita curând de Mărăşeşti,Iarăşi pierdem nişte patrioţi!Atunci când eşti îndrăgostit îţi simţi singurătatea atât de tare încât te doare. Atunci când nu sunt cu tine.Natalie (către Julia): Mama are grupa de sânge 0, cu Rh negativ. Îmi spunea că Dragostea trupească îi uneşte la exterior pe oamenii lumeşti, dar numai atâta vreme cât există factori lumeşti, şi îi desparte atunci când ele dispar, ducându-i astfel la pierzare; în timp ce, atunci când există dragostea duhovnicească, cea scumpă, chiar dacă unul dintre soţi îşi pierde aceşti factori, aceasta nu numai că nu-i desparte, ci îi uneşte şi mai mult.