E coadă mare-n chirurgii,Briganzi, politicieni şi ţaţe,Cum nu au şcoală, ar dori,Să-şi pună creierul pe moaţe.


e-coadă-mare-n-chirurgiibriganzi-politicieni-şi-ţaţecum-nu-şcoală-ar-dorisă-şi-pună-creierul-pe-moaţe
valentin davidcoadămarenchirurgiibriganzipoliticienişiţaţecumnuşcoalăardorisăşipunăcreierulpemoaţee coadăpoliticieni şinu auau şcoalăpună creierulcreierul pepe moaţenu au şcoalăpună creierul pecreierul pe moaţepună creierul pe moaţe

Dup-atâtea boroboaţe,Meritai, fir-ar să fie,Să îţi pun părul pe moaţe,Dar n-am cum, că ai... chelie.Colega mea cu păr pe moaţe,De cum venise prima oară,Sări la şeful nostru-n braţe,Că mai lucrase secretară.Fata cu coadă de calA tot dat prin ziare sfoară,C-ar dori soţ ideal, Cu dotare similară.Ca să-ţi menţii viguros verbul,În poantă-ţi foloseşti proverbul;Cum sunt vulpoi cu coadă mare,Te-mpiedic să mergi pe picioare...Fratele meu şi cu mine am avut norocul să mergem la o şcoală remarcabilă, puţin mai departe de casă. Tata a luptat mult ca noi să putem merge la acea şcoală, şi a avut dreptate. Nivelul era formidabil. Profesorii, adevărate modele, pedagogi de rasă. Dar între ce şi cum am făcut noi şcoală şi ce şi cum face acum Luca este o prăpastie imensă, iar asta îmi provoacă o continuă revoltă şi suferinţă.Un politician este o glumă proastă; doi politicieni – o nenorocire; trei sau mai mulţi politicieni – o catastrofă. Când ea capătă dimensiuni naţionale, avem de-a face cu un partid...