Durerea sufletească e liniştea unor sentimente rămase în amintire.


durerea-sufletească-e-liniştea-unor-sentimente-rămase-în-amintire
dorothy parkerdurereasufleteascălinişteaunorsentimenterămaseînamintiredurerea sufleteascăsufletească ee liniştealiniştea unorsentimente rămaserămase înîn amintiredurerea sufletească esufletească e linişteae liniştea unorliniştea unor sentimenteunor sentimente rămasesentimente rămase înrămase în amintiredurerea sufletească e linişteasufletească e liniştea unore liniştea unor sentimenteliniştea unor sentimente rămaseunor sentimente rămase însentimente rămase în amintiredurerea sufletească e liniştea unorsufletească e liniştea unor sentimentee liniştea unor sentimente rămaseliniştea unor sentimente rămase înunor sentimente rămase în amintire

Sora medicală: Durerea fizică nu se compară cu durerea sufletească, domnule doctor Troy.Pastila longevităţii – liniştea sufletească.Liniştea sufletească aduce sănătate, iar neliniştea – maladii.Durerea sufletească e boală mai grea decât cea trupească.Puterea creşte în liniştea sufletească celor care suferă îndelung, nu în mijlocul unui suflet fericit.Nimic din ceea ce-i aduce îngrijorare omului nu merită să fie plătit cu liniştea sa sufletească şi cu sănătatea trupească.