După polemica ce-abundăÎn cercul elevat şi cult,Chiar dacă


după-polemica-abundăÎn-cercul-elevat-şi-cultchiar-dacă-masa-e-rotundăse-va-vorbi-prin-colţuri-mult
laurian ionicădupăpolemicaceabundăÎncerculelevatşicultchiardacămasarotundăsevavorbiprincolţurimultdupă polemicacercul elevatelevat şimasa eva vorbivorbi prinprin colţuricolţuri multcercul elevat şiva vorbi prinvorbi prin colţuriprin colţuri multva vorbi prin colţurivorbi prin colţuri multva vorbi prin colţuri mult

Triunghiul este un exemplu didactic că şi cercul poate avea trei colţuri.Chiar dacă eşti foarte talentat şi depui şi mult efort, pentru unele rezultate este nevoie de mai mult timp: nu o să primeşti un copil după o lună, chiar dacă o să ai 9 femei însărcinate.Totul depinde din cât de mult gaz este formată protosteaua: Dacă masa gazului este asemănătoare cu cea a Soarelui, protosteaua se va transforma în stea în 10 miloane de ani; dacă masa protostelei este de minim 15 ori mai mare decât masa Soarelui, aceasta va deveni o stea gigantă în doar 100.000 de ani.Ar trebui ca Statul, prin toate mijloacele de care dispune, să instituie un cult al culturii şi al bunei-cuviinţe, un cult al civilităţii şi al bunelor moravuri.Spre Tine urc a trudei mele roade,smerită, în genunchi, mă voi ruga mereu.Te caut şi-n văzduh, şi-n piatră, şi în soare,în tot ce ai zidit chiar dincolo de timp.Am înţeles că nu e-ngăduitnevrednicului om prea mult să scotocească.Chiar dacă îndoieli mă rod, mă chinuiescnu-nseamna, Doamne că hulesc.Am curăţat grădina sufletului meuşi-n ea am semănat grâu mult cu chipul Tău pe bob de aurDeschide-mi poarta, Prea Slăvite,primeşte-mă la masa Taşi marea taină mă lasă în faţă s-o privesc.Pe drumul îndoielii nu-ngădui să pier,mă prinde-n paza Ta pentr-o eternitate.Ceresc Părinte-Ţi mulţumesc,eu ştiu că eşti aici din vremi îndepărtate,dar rogu-Te fierbinte, chiar dacă mult greşesc,Omul cel mai fericit este cel care dăruieşte mereu tot ce are mai bun şi mai elevat în el însuşi. Dumnezeu reprezintă aspectul cel mai bun, mai subtil şi mai elevat din noi, căci Împărăţia Lui este în chiar inima noastră.