După o diversificare şi o evoluţie corporală destul de lentă (peste 40 milioane de ani), la începutul Mezozoicului, în Triasic, s-a produs una dintre marile explozii din lumea vie: în mai puţin de un milion de ani au apărut câteva mii de specii de reptile terestre, acvatice sau zburătoare, majoritatea atingând dimensiuni ieşite din comun.


după-o-diversificare-şi-o-evoluţie-corporală-destul-de-lentă-peste-40-milioane-de-ani-începutul-mezozoicului-în-triasic-s-a-produs-una-dintre
dan apostoldupădiversificareşievoluţiecorporalădestuldelentăpeste40milioaneaniînceputulmezozoiculuiîntriasicprodusunadintremarileexploziidinlumeaviemaipuţinunmilionaniapărutcâtevamiispeciireptileterestreacvaticesauzburătoaremajoritateaatingânddimensiuniieşitecomundupă oo diversificarediversificare şio evoluţieevoluţie corporalăcorporală destuldestul dede lentălentă (peste(peste 4040 milioanemilioane dede ani)la începutulînceputul mezozoiculuiîn triasicprodus unauna dintredintre marilemarile exploziiexplozii dindin lumealumea vieîn maimai puţinpuţin dede unun milionmilion dede aniani auau apărutapărut câtevacâteva miimii dede speciispecii dede reptilereptile terestreacvatice sausau zburătoaremajoritatea atingândatingând dimensiunidimensiuni ieşiteieşite dindin comundupă o diversificareo diversificare şidiversificare şi oşi o evoluţieo evoluţie corporalăevoluţie corporală destulcorporală destul dedestul de lentăde lentă (pestelentă (peste 40(peste 40 milioane40 milioane demilioane de ani)la începutul mezozoiculuiprodus una dintreuna dintre mariledintre marile exploziimarile explozii dinexplozii din lumeadin lumea vieîn mai puţinmai puţin depuţin de unde un milionun milion demilion de anide ani auani au apărutau apărut câtevaapărut câteva miicâteva mii demii de speciide specii despecii de reptilede reptile terestreacvatice sau zburătoaremajoritatea atingând dimensiuniatingând dimensiuni ieşitedimensiuni ieşite dinieşite din comun

Stelele mici, reci, numite pitice roşii, îşi petrec câteva sute de miliarde de ani în starea de echilibru. Stelele asemănătoare Soarelui, au o viaţă relativ lungă, putând rezista 10 miliarde de ani. Cele mai puţin longevive sunt stelele foarte masive. Acestea trăiesc numai câteva milioane sau zeci de milioane de ani.Au trebuit milioane de ani de evoluţie ca să ne ridicăm în două picioare şi mai puţin de o sută de ani ca să coborâm în şezut, să ne aşezăm în fund.Mezozoicul: În acest fel, Edwin Hubble a calculat distanţele spre nouă galaxii diferite... Acum ştim că, galaxia noastră este doar una dintre sutele de mii de milioane, care pot fi văzute utilizând telescoapele moderne, fiecare galaxie în sine conţinând câteva sute de mii de milioane de stele.Cercetările au arătat că majoritatea britanicilor îi socotesc pe cei săraci ca fiind responsabili pentru propria sărăcie şi îi privesc cu neîncredere pe cei care trăiesc Omul nu putea să evolueze din maimuţă în 1,8 milioane de ani, deoarece pentru a-i apărea modificări genetice este nevoie de minim 50 milioane de ani.