După două lucruri nu trebuie niciodată să alergi: după prieteni adevăraţi şi după dragoste.


după-două-lucruri-nu-trebuie-niciodată-să-alergi-după-prieteni-adevăraţi-şi-după-dragoste
mandy haledupădouălucrurinutrebuieniciodatăalergidupăprieteniadevăraţişidragostedupă douădouă lucrurilucruri nunu trebuietrebuie niciodatăniciodată săsă alergidupă prieteniprieteni adevăraţiadevăraţi şişi dupădupă dragostedupă două lucruridouă lucruri nulucruri nu trebuienu trebuie niciodatătrebuie niciodată săniciodată să alergidupă prieteni adevăraţiprieteni adevăraţi şiadevăraţi şi dupăşi după dragostedupă două lucruri nudouă lucruri nu trebuielucruri nu trebuie niciodatănu trebuie niciodată sătrebuie niciodată să alergidupă prieteni adevăraţi şiprieteni adevăraţi şi dupăadevăraţi şi după dragostedupă două lucruri nu trebuiedouă lucruri nu trebuie niciodatălucruri nu trebuie niciodată sănu trebuie niciodată să alergidupă prieteni adevăraţi şi dupăprieteni adevăraţi şi după dragoste

Se spune că după femei şi după maşini nu merită să alergi niciodată. Ironia cea mare este că, facând asta, sfârşim mereu prin a aştepta după ele.După unele păreri, femeia şi înţelepciunea sunt două lucruri care se exclud. După părerea mea, se completează.Mama îmi spunea că o gospodină adevărată se cunoaşte după trei lucruri: după şervetele albe de la bucătărie (nici acum nu am alte şervete, decât albe), după toartele cănilor şi cratiţelor, şi după breteaua de la sutien.Fiecare dintre noi va fi judecat cândva după standardele sale de viată, şi nu după cum a trăit; după ceea ce oferim şi nu după avuţia noastră; după simpla noastră bunătate şi nu după măreţia noastră aparentă.După primul pahar te întăreşti, după al doilea te înveseleşti, după al treilea te îngândurezi, după al patrulea îţi pierzi orice îndemânare şi după al cincilea orice cumpătare.Fericirea nu o atingi niciodată, dar merită să alergi după ea toată viaţa.