Dumnezeu ne pune degetul pe frunte când reuşim să intrăm perfect în pielea personajului.


dumnezeu-ne-pune-degetul-pe-frunte-când-reuşim-să-intrăm-perfect-în-pielea-personajului
radu beligandumnezeunepunedegetulpefruntecândreuşimintrămperfectînpieleapersonajuluidumnezeu nene punepune degetuldegetul pepe fruntefrunte cândcând reuşimreuşim săsă intrămintrăm perfectperfect înîn pieleapielea personajuluidumnezeu ne punene pune degetulpune degetul pedegetul pe fruntepe frunte cândfrunte când reuşimcând reuşim săreuşim să intrămsă intrăm perfectintrăm perfect înperfect în pieleaîn pielea personajuluidumnezeu ne pune degetulne pune degetul pepune degetul pe fruntedegetul pe frunte cândpe frunte când reuşimfrunte când reuşim săcând reuşim să intrămreuşim să intrăm perfectsă intrăm perfect înintrăm perfect în pieleaperfect în pielea personajuluidumnezeu ne pune degetul pene pune degetul pe fruntepune degetul pe frunte cânddegetul pe frunte când reuşimpe frunte când reuşim săfrunte când reuşim să intrămcând reuşim să intrăm perfectreuşim să intrăm perfect însă intrăm perfect în pieleaintrăm perfect în pielea personajului

Nu-mi place să ştiu ce e de pe-o zi pe alta. Mă împiedică să mă gândesc şi îmi dă voie să fiu în pielea personajului. Prea multă informaţie îţi limitează creativitatea.Degetul meu poate arăta către luna, dar degetul meu nu este luna. Nu trebuie să devii degetul meu, nici nu trebuie să-mi proslăveşti degetul. Trebuie să-mi uiţi degetul şi să priveşti încotro arată.Un obiect de cristal spart se poate perfect lipi, dar când dai cu degetul pe buza lui nu mai scoate sunetul pe care-l scoate numai cristalul întreg.Cred că trebuie să găseşti partea umană a personajului şi apoi deteriorarea face parte din procesul de călătorie al personajului. E ca şi cum l-ai interpreta pe Regele Lear. Începi ca un bătrân drăguţ care isprăveşte nebun.Un obiect de cristal spart se poaet lipi perfect, dar când dai cu degetul pe buza lui numai scoate sunetul pe care-l scoate numai cristalul întreg.Când Dumnezeu este în inima ta, iubirea te sărută pe frunte.