Dumnezeu ne-a oferit tot ce avem nevoie să ne creionăm destinul după bunul nostru plac, de noi depinde cum gestionăm resursele din interiorul nostru.


dumnezeu-ne-a-oferit-tot-avem-nevoie-să-ne-creionăm-destinul-după-bunul-nostru-plac-de-noi-depinde-cum-gestionăm-resursele-din-interiorul-nostru
michelle rosenbergdumnezeuneaoferittotavemnevoienecreionămdestinuldupăbunulnostruplacdenoidepindecumgestionămresurseledininteriorulnostruoferit tottot cece avemavem nevoienevoie săsă nene creionămcreionăm destinuldestinul dupădupă bunulbunul nostrunostru placde noinoi depindedepinde cumcum gestionămgestionăm resurseleresursele dindin interiorulinteriorul nostruoferit tot cetot ce avemce avem nevoieavem nevoie sănevoie să nesă ne creionămne creionăm destinulcreionăm destinul dupădestinul după bunuldupă bunul nostrubunul nostru placde noi depindenoi depinde cumdepinde cum gestionămcum gestionăm resurselegestionăm resursele dinresursele din interioruldin interiorul nostruoferit tot ce avemtot ce avem nevoiece avem nevoie săavem nevoie să nenevoie să ne creionămsă ne creionăm destinulne creionăm destinul dupăcreionăm destinul după bunuldestinul după bunul nostrudupă bunul nostru placde noi depinde cumnoi depinde cum gestionămdepinde cum gestionăm resurselecum gestionăm resursele dingestionăm resursele din interiorulresursele din interiorul nostruoferit tot ce avem nevoietot ce avem nevoie săce avem nevoie să neavem nevoie să ne creionămnevoie să ne creionăm destinulsă ne creionăm destinul dupăne creionăm destinul după bunulcreionăm destinul după bunul nostrudestinul după bunul nostru placde noi depinde cum gestionămnoi depinde cum gestionăm resurseledepinde cum gestionăm resursele dincum gestionăm resursele din interiorulgestionăm resursele din interiorul nostru

Din punct de vedere psihologic, trebuie să distingem două forme de ateism. Mai întâi, un ateism satisfăcut, optimist, care îşi găseşte expresia în uşurarea resimţită de om la gândul că nu există Dumnezeu... Pe de altă parte, există un alt tip de ateism care constă în a spune: Caracterul nostru este prevestirea destinului nostru, şi cu cât avem şi vrem mai multă integritate, cu atât va fi destinul nostru mai simplu şi mai nobil.Putem de asemenea să lăsăm sufletul nostru pereche să treacă pe lângă noi, fără a-l accepta sau chiar a-l observa. După aceea, avem nevoie de o altă încarnare pentru a ne găsi sufletul pereche. Şi din cauza egoismului nostru, suntem condamnaţi la cea mai groaznică tortură inventată vreodată de omenire: singurătatea.Prin intermediul iubirii, în suflet ne reunim cu Dumnezeu. Dumnezeu nu depinde de nimic, înseamnă că, dacă sentimentul iubirii din sufletul nostru nu depinde de nimic, atunci noi suntem sănătoşi şi fericiţi.Azotul din ADN-ul nostru, calciul din dinţii noştri, fierul din sângele nostru, carbonul din plăcintele noastre cu mere au fost produse în interiorul stelelor aflate în colaps gravitaţional. Noi suntem făcuţi din materie stelară.Cum ştiu că sunt corecte alegerile pe care le fac? Întâi le fac apoi mă uit în oglindă, iar dacă mă uit în oglindă în timp ce le fac e şi mai bine. Adevărul e că tot interiorul nostru se reflectă în exterior. Lumea exterioară e cea mai bună oglindă pentru interiorul nostru. Uită-te mai bine în jur şi vei vedea tot ce se află în tine.