Dumnezeu este doar o minunată experienţă imaginativă.


dumnezeu-este-doar-o-minunată-experienţă-imaginativă
d.h. lawrencedumnezeuestedoarminunatăexperienţăimaginativădumnezeu esteeste doardoar oo minunatăminunată experienţăexperienţă imaginativădumnezeu este doareste doar odoar o minunatăo minunată experienţăminunată experienţă imaginativădumnezeu este doar oeste doar o minunatădoar o minunată experienţăo minunată experienţă imaginativădumnezeu este doar o minunatăeste doar o minunată experienţădoar o minunată experienţă imaginativă

Dumnezeu este energia pe care tu o numeşti imaginaţie. Dumnezeu este creaţie. Dumnezeu este primul gând. Şi Dumnezeu este ultima experienţă. Şi Dumnezeu este totul între ele.Contopirea cu Fiinţa Preaiubită Cosmică este cea mai minunată experienţă posibilă.Tinereţea este o perioadă minunată a vieţii. Ea ne slujeşte să acumulăm greşelile numite ulterior experienţă.Vârsta este doar experienţă, iar unii dintre noi au mai multă experienţă decât alţii.Adevărata fericire nu se află decât în virtute, şi dacă Dumnezeu îngăduie ca ea să fie persecutată pe pământ, este doar pentru a-i pregăti o răsplată mai minunată în cer.O idee minunată, Dumnezeu e lumina soarelui, iar omul e un obiect care absoarbe razele luminii-Dumnezeu. Corpul omului este alcătuit din acele raze ale lui Dumnezeu care n-au fost absorbite de către om. Viaţa este absorbţia tot mai mare a Divinităţii de către om.