Dumnezeu, ca o virgulă, poate schimba totul.


dumnezeu-ca-o-virgulă-poate-schimba-totul
g. guerrasiodumnezeucavirgulăpoateschimbatotulca oo virgulăpoate schimbaschimba totulca o virgulăpoate schimba totul

Totul se poate schimba cât ai clipi. Nu-ţi face griji! Dumnezeu nu clipeşte.O singură voce poate schimba gândirea unei săli pline. Şi dacă o voce poate schimba mentalitatea unei săli, atunci poate schimba un oraş. Dacă poate schimba mentalitatea unui oraş, poate influenţa un stat. Dacă influenţează un stat, influenţează o naţiune şi lumea întreagă. Vocea TA poate schimba lumea!Deosebirea dintre Dumnezeu şi istorici constă în aceea că Dumnezeu nu mai poate schimba trecutul.Nu există nici o lege: Dumnezeu face ce vrea. Dumnezeu poate schimba cursul întregii lumi pentru un singur om.O singură clipă poate schimba totul.A schimba, pentru a schimba, e o formă a zădărniciei; a schimba, pentru a îmbunătăţi, e poate legea de aramă a unei existenţe ce tinde spre perfecţionare.