Dumnezeu în chip de băiat drăguţ: Nebunia e distructivă. Face totul praf. Eu vreau să construiesc. Joan: Atunci îţi recomand să te faci arhitect.


dumnezeu-în-chip-de-băiat-drăguţ-nebunia-e-distructivă-face-totul-praf-eu-vreau-să-construiesc-joan-atunci-îţi-recomand-să-te-faci
joan din arcadiadumnezeuînchipdebăiatdrăguţnebuniadistructivăfacetotulprafvreauconstruiescjoanatunciîţirecomandtefaciarhitectdumnezeu înîn chipchip dede băiatbăiat drăguţnebunia ee distructivăface totultotul prafeu vreauvreau săsă construiescatunci îţiîţi recomandsă tete facifaci arhitectdumnezeu în chipîn chip dechip de băiatde băiat drăguţnebunia e distructivăface totul prafeu vreau săvreau să construiescatunci îţi recomandîţi recomand sărecomand să tesă te facite faci arhitectdumnezeu în chip deîn chip de băiatchip de băiat drăguţeu vreau să construiescatunci îţi recomand săîţi recomand să terecomand să te facisă te faci arhitectdumnezeu în chip de băiatîn chip de băiat drăguţatunci îţi recomand să teîţi recomand să te facirecomand să te faci arhitect

Dumnezeu: E o creaţie, Joan. Nu o distrugere. Şi asta e ceea ce vreau să faci. Vreau să fii creativă. Vreau să construieşti ceva. Joan: Fac lămpi! -Joan din Arcadia
dumnezeu-e-o-creaţie-joan-nu-o-distrugere-Şi-asta-e-ceea-vreau-să-faci-vreau-să-fii-creativă-vreau-să-construieşti-ceva-joan-fac-lămpi