Dragostea este ceea ce se întâmplă unui bărbat şi unei femei care nu se cunosc.


dragostea-este-ceea-se-întâmplă-unui-bărbat-şi-unei-femei-care-nu-se-cunosc
w. somerset maughamdragosteaesteceeaseîntâmplăunuibărbatşiuneifemeicarenucunoscdragostea esteeste ceeaceea cece sese întâmplăîntâmplă unuiunui bărbatbărbat şişi uneiunei femeifemei carecare nunu sese cunoscdragostea este ceeaeste ceea ceceea ce sece se întâmplăse întâmplă unuiîntâmplă unui bărbatunui bărbat şibărbat şi uneişi unei femeiunei femei carefemei care nucare nu senu se cunoscdragostea este ceea ceeste ceea ce seceea ce se întâmplăce se întâmplă unuise întâmplă unui bărbatîntâmplă unui bărbat şiunui bărbat şi uneibărbat şi unei femeişi unei femei careunei femei care nufemei care nu secare nu se cunoscdragostea este ceea ce seeste ceea ce se întâmplăceea ce se întâmplă unuice se întâmplă unui bărbatse întâmplă unui bărbat şiîntâmplă unui bărbat şi uneiunui bărbat şi unei femeibărbat şi unei femei careşi unei femei care nuunei femei care nu sefemei care nu se cunosc

Dragostea unui bărbat pentru o femeie, dragostea unei femei pentru un bărbat: aceasta este natura, semnificaţia, ceea ce este mai bun în viaţă.Prietenia unui bărbat e mai trainică decât dragostea unei femei.Ceea ce e minunat la Simone de Beauvoir este că are inteligenţa unui bărbat (şi vedeţi, în sensul în care vorbesc aici, sunt cam sclavagist) şi sensibilitatea unei femei.Un bărbat este norocos dacă este prima iubire a unei femei. O femeie este norocoasă atunci când este ultima dragoste a unui bărbat.Femeile pot rezista iubirii unui bărbat, faimei unui bărbat, înfăţişării unui bărbat şi banilor unui bărbat, dar nu şi limbii unui bărbat care ştie cum să le vorbească.Un bărbat adevărat ştie să aprecieze sinceritatea unei femei, reuşeşte mereu să-i readucă zâmbetul pe buze, chiar şi în cele mai grele momente din viaţa acelei femei. Un bărbat adevărat ştie că atunci când îşi respectă femeia de lângă el de fapt se respectă pe el însuşi! Un bărbat adevărat nu o va lăsa să plece pe femeia pe care o iubeşte! Un bărbat adevărat te va iubi toată viaţa fără să-i pese de ceea ce spun prietenii lui! Un bărbat adevărat ştie că lângă el trebuie să stea o femeie la fel de adevărată!