Dragostea înseamnă preferinţa exclusivă pentru un bărbat sau o femeie în defavoarea tuturor celorlalţi.


dragostea-înseamnă-preferinţa-exclusivă-pentru-un-bărbat-sau-o-femeie-în-defavoarea-tuturor-celorlalţi
lev tolstoidragosteaînseamnăpreferinţaexclusivăpentruunbărbatsaufemeieîndefavoareatuturorcelorlalţidragostea înseamnăînseamnă preferinţapreferinţa exclusivăexclusivă pentrupentru unun bărbatbărbat sausau oo femeiefemeie înîn defavoareadefavoarea tuturordragostea înseamnă preferinţaînseamnă preferinţa exclusivăpreferinţa exclusivă pentruexclusivă pentru unpentru un bărbatun bărbat saubărbat sau osau o femeieo femeie înfemeie în defavoareaîn defavoarea tuturordefavoarea tuturor celorlalţidragostea înseamnă preferinţa exclusivăînseamnă preferinţa exclusivă pentrupreferinţa exclusivă pentru unexclusivă pentru un bărbatpentru un bărbat sauun bărbat sau obărbat sau o femeiesau o femeie îno femeie în defavoareafemeie în defavoarea tuturorîn defavoarea tuturor celorlalţidragostea înseamnă preferinţa exclusivă pentruînseamnă preferinţa exclusivă pentru unpreferinţa exclusivă pentru un bărbatexclusivă pentru un bărbat saupentru un bărbat sau oun bărbat sau o femeiebărbat sau o femeie însau o femeie în defavoareao femeie în defavoarea tuturorfemeie în defavoarea tuturor celorlalţi

Dragostea unui bărbat pentru o femeie, dragostea unei femei pentru un bărbat: aceasta este natura, semnificaţia, ceea ce este mai bun în viaţă.Dragostea înseamnă să fii doi şi să nu fii decât unul. Un bărbat şi o femeie care se contopesc într-un înger. Dragostea e cerul...O femeie, dacă-şi dă osteneala, poate păstra un bărbat, cu o condiţie: să-l iubească. Numai dragostea poate inventa mijloace de convingere. Dragostea sau şantajul.Pentru fiecare bărbat şi fiecare femeie adevărata căsătorie este unirea interioară cu cealaltă jumătate a fiinţei sale şi nu unirea exterioară cu o altă femeie sau un alt bărbat.O căsătorie reuşită nu presupune un bărbat perfect sau o femeie perfectă, ci un bărbat şi o femeie mobilizaţi să se străduiască împreună să ajungă la perfecţiune.Charlie: M-am culcat cu o femeie care a vrut să fie bărbat. Sau m-am culcat cu un bărbat în corp de femeie. Sau, şi asta e nouă şi preferata mea şi titlu autobiografiei mele, mama mea şi eu ne-am culcat cu acelaşi tip!