Două suflete, dar un singur gând, două inimi care bat ca una.


două-suflete-dar-un-singur-gând-două-inimi-care-bat-ca-una
baron eligius franz joseph von münch-bellinghausendouăsufletedarunsingurgânddouăinimicarebatcaunadouă sufletedar unun singursingur gânddouă inimiinimi carecare batbat caca unadar un singurun singur gânddouă inimi careinimi care batcare bat cabat ca unadar un singur gânddouă inimi care batinimi care bat cacare bat ca unadouă inimi care bat cainimi care bat ca una

Două suflete şi un singur gând; două inimi şi un singur puls.Se întâmplă uneori ca două suflete să se întâlnească pentru a nu mai forma decât unul singur. Şi-atunci depind pentru totdeauna unul de celălalt. Sunt de nedespărţit şi se vor căuta neîncetat, din viaţă în viaţă. Dacă, în cursul unei existenţe terestre, o jumătate ar ajunge să se separe de cealaltă, să rupă jurământul care le leagă, cele două suflete s-ar stinge de îndată. Unul nu-şi poate continua călătoria fără celălalt.Iubirea castă şi mare, sfânta duioşie care contopeşte două vieţi într-una singură, care leagă strâns două suflete, iubirea, acest cânt pe care Dumnezeu l-a dăruit pământului, această mană care cade odată cu roua din cer, iubirea care ştie să înfrumuseţeze însăşi urâţenia, iubirea care dă frumuseţii o aureolă divină...Dacă aş avea două inimi, una aş vrea să gândească.Iarna asta nu ne lasă(cu una cu două)Vine tocmai din Antarctic(pe din două)Poţi să-ngheţi curând în casă,De nu tremuri democratic.(una două)Dumnezeu ne-a dat două mâini, două picioare, doi ochi, două urechi, astfel încât dacă una păţeşte ceva, să ne slujim de cealaltă. Dar dacă pierdem sufletul, de unde mai găsim altul?