Dorinţele, sunt mici lumini care lumineaza drumul nostru, atunci când viaţa, pentru un motiv oarecare, stinge lumina din jurul nostru.


dorinţele-sunt-mici-lumini-care-lumineaza-drumul-nostru-atunci-când-viaţa-pentru-un-motiv-oarecare-stinge-lumina-din-jurul-nostru
corina abdulahm neguradorinţelesuntmiciluminicarelumineazadrumulnostruatuncicândviaţapentruunmotivoarecarestingeluminadinjurulnostrusunt micimici luminilumini carecare lumineazalumineaza drumuldrumul nostruatunci cândcând viaţapentru unun motivmotiv oarecarestinge luminalumina dindin juruljurul nostrusunt mici luminimici lumini carelumini care lumineazacare lumineaza drumullumineaza drumul nostruatunci când viaţapentru un motivun motiv oarecarestinge lumina dinlumina din juruldin jurul nostrusunt mici lumini caremici lumini care lumineazalumini care lumineaza drumulcare lumineaza drumul nostrupentru un motiv oarecarestinge lumina din jurullumina din jurul nostrusunt mici lumini care lumineazamici lumini care lumineaza drumullumini care lumineaza drumul nostrustinge lumina din jurul nostru

Galadriel: Îţi dăruiesc lumina lui Earendil, astrul nostru sacru. Să-ţi fie lumina care te călăuzeşte în întuneric, atunci când toate celalte lumini pier.Protestăm împotriva unei persoane care ne insultă atunci când i-am insultat întotdeauna pe cei din jurul nostru.Ceva se întâmplă în creierul nostru când luăm decizii puternice pe moment. Când luăm decizii, creierul degajă forţe electrice şi începe să modifice întâmplările din jurul nostru pentru a ne duce la destinaţia dorită.Cum vedeţi, cei mai mulţi sori, deşi din cauza depărtărei lor imense ne par nişte simple puncte, sunt superiori Soarelui nostru. În adevăr, Soarele nostru face parte dintre cei mai mici şi foarte puţini sunt cei cărora le este superior. E drept că există însă şi sori mai mici, ceea ce e o consolare pentru vanitatea noastră de supuşi ai Soarelui.Dacă am putea să vedem Soarele nostru din paraginele Capellei, l-am vedea strălucind ca una dintre cele mai mici stele în constelaţia Scorpionului. Un amănunt interesant: pentru latitudinele noastre, Capella trece la cea mai mare înălţime a ei drept de-asupra capului nostru. Mai au această cinste: alfa din Lebăda (sau Deneb) şi Vega care e ceva mai spre sud. Bine-înţeles, vorbim numai despre cele mai strălucitoare, căci mai mici sunt destule, cari drec drept la zenit pentru Bucureşti de pildă.Clusterele, ca şi nebuloasele, ţin de uiversul nostru, se află în el; şi dacă stelele ce formează un cluster sunt foarte mici, aceasta nu se explică în prezent numai din cauza prea marei lor depărtări de Pământ, dar şi din cauza micimei acelor sori. Se poate foarte bine ca sorii dintr-un cluster, ca cel din Hercule, să fie mult mai mici decât Soarele nostru.