Dogma este singurul lucru care nu poate fi separat de educaţie. Ea este educaţie. Un profesor care nu este dogmatic e un profesor care nu predă nimic. Nu există oameni needucaţi, ci doar majoritatea oamenilor sunt educaţi greşit.


dogma-este-singurul-lucru-care-nu-poate-fi-separat-de-educaţie-ea-este-educaţie-un-profesor-care-nu-este-dogmatic-e-un-profesor-care-nu-predă
g.k. chestertondogmaestesingurullucrucarenupoatefiseparatdeeducaţieeaunprofesordogmaticunpredănimicnuexistăoamenineeducaţidoarmajoritateaoamenilorsunteducaţigreşitdogma esteeste singurulsingurul lucrulucru carecare nunu poatepoate fifi separatseparat dede educaţieea esteeste educaţieun profesorcare nunu esteeste dogmaticdogmatic ee unun profesorcare nunu predăpredă nimicnu existăexistă oamenioameni needucaţici doardoar majoritateamajoritatea oamenilorsunt educaţieducaţi greşitdogma este singuruleste singurul lucrusingurul lucru carelucru care nucare nu poatenu poate fipoate fi separatfi separat deseparat de educaţieea este educaţieun profesor careprofesor care nucare nu estenu este dogmaticeste dogmatic edogmatic e une un profesorun profesor careprofesor care nucare nu predănu predă nimicnu există oameniexistă oameni needucaţici doar majoritateadoar majoritatea oamenilormajoritatea oamenilor suntoamenilor sunt educaţisunt educaţi greşit

Ceea ce ştim până în prezent despre aceşti terorişti (autorii atacurilor din 11 septembrie 2001) este că au fost educaţi, diabolici şi sinucigaşi. Aceasta este o combinaţie care nu s-a mai întâlnit până în prezent în lunga istorie a terorismului. De obicei, teroriştii care sunt educaţi şi diabolici nu au tendinţe sinucigaşe, iar teroriştii care sunt diabolici şi sinucigaşi sunt lipsiţi de educaţie.Auto-educaţia este, după părerea mea fermă, singurul tip de educaţie care există.Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.Ştiinţa este o întreprindere cooperativă, care se întinde peste generaţii. Este pasarea torţei de la profesor, la elev şi de la elev, la profesor. O comunitate de minţi care se întinde din vremurile antice şi înaintează către stele.Penny (către Sheldon, care vrea să se apuce de jogging): Ai mai alergat până acum? Sheldon: Desigur! Am fost alergat de bătauşi, câini, găini furioase şi un profesor de educaţie fizică încăpăţânat, care era determinat să mă aplece şi să-mi facă un test de scolioză.Viaţa este un profesor dur: mai întâi ne dă testul, apoi ne predă lecţia.