Doar în situaţii de criză percepem normalitatea ca fiind o binecuvântare.


doar-în-situaţii-de-criză-percepem-normalitatea-ca-fiind-o-binecuvântare
elena standoarînsituaţiidecrizăpercepemnormalitateacafiindbinecuvântaredoar înîn situaţiisituaţii dede crizăcriză percepempercepem normalitateanormalitatea caca fiindfiind oo binecuvântaredoar în situaţiiîn situaţii desituaţii de crizăde criză percepemcriză percepem normalitateapercepem normalitatea canormalitatea ca fiindca fiind ofiind o binecuvântaredoar în situaţii deîn situaţii de crizăsituaţii de criză percepemde criză percepem normalitateacriză percepem normalitatea capercepem normalitatea ca fiindnormalitatea ca fiind oca fiind o binecuvântaredoar în situaţii de crizăîn situaţii de criză percepemsituaţii de criză percepem normalitateade criză percepem normalitatea cacriză percepem normalitatea ca fiindpercepem normalitatea ca fiind onormalitatea ca fiind o binecuvântare

Oricine poate face faţă unei situaţii de criză, viaţa de zi cu zi în schimb ne dă gata.În criză eşti de timp! E clar,Din a ripostei analiză,Doar cu răspunsul tău precar,Mă tem că fac şi eu o criză!Toţi suntem băgaţi în prizăToată lumea strigă Din criză, Doamne, m-am ivitŞi am trăit în criză;Acum, din criză am ieşitŞi-ncap într-o valiză.Normalitatea este doar o chestiune de consens.O analiză atentă va arăta că cele mai multe