Disperarea este un fel de mâncare care revine, invariabil, pe masa noastră.


disperarea-este-un-fel-de-mâncare-care-revine-invariabil-pe-masa-noastră
adolf rudnickidisperareaesteunfeldemâncarecarerevineinvariabilpemasanoastrădisperarea esteeste unun felfel dede mâncaremâncare carecare revinepe masamasa noastrădisperarea este uneste un felun fel defel de mâncarede mâncare caremâncare care revinepe masa noastrădisperarea este un feleste un fel deun fel de mâncarefel de mâncare carede mâncare care revinedisperarea este un fel deeste un fel de mâncareun fel de mâncare carefel de mâncare care revine

Potrivit medicine tradiţionale Ayurveda, organismul este creat în aşa fel încât putem consuma mai multă mâncare la masa de prânz, deoarece Originalitatea este invariabil reclamată şi tot invariabil disputată.Elevii erau obligaţi să vorbească în timpul recreaţiilor numai în limba franceză. Acela care era prins că vorbea româneşte primea o bilă de lemn pe care trebuia s-o poarte până ce prindea pe un alt elev vorbind în limba română spre a i-o trece. Elevul care avea bila, fie la dejun, fie la masa de seară, pierdea dreptul la un fel de mâncare.Disperarea este cea mai mare greşeală a noastră.Eşti la fel de tânăr ca încrederea în sine, la fel de bătrân ca temerile tale; la fel de tânăr ca speranţa ta, la fel de bătrân ca disperarea ta.Răzbunarea este un fel de mâncare care se serveşte rece.