Director şi-a dorit s-ajungăŞi asta nu ar fi o tară,Va mai băga ceva în pungăŞi altceva în secretară.


director-şi-a-dorit-s-ajungăŞi-asta-nu-ar-fi-o-tarăva-mai-băga-ceva-în-pungăŞi-altceva-în-secretară
constantin voinescudirectorşiadoritsajungăŞiastanuarfitarăvamaibăgacevaînpungăŞialtcevasecretarăasta nunu arar fifi omai băgabăga cevaceva înîn pungăŞipungăŞi altcevaaltceva înîn secretarăasta nu arnu ar fiar fi omai băga cevabăga ceva înceva în pungăŞiîn pungăŞi altcevapungăŞi altceva înaltceva în secretarăasta nu ar finu ar fi omai băga ceva înbăga ceva în pungăŞiceva în pungăŞi altcevaîn pungăŞi altceva înpungăŞi altceva în secretarăasta nu ar fi omai băga ceva în pungăŞibăga ceva în pungăŞi altcevaceva în pungăŞi altceva înîn pungăŞi altceva în secretară

El îi aduse ghioceiAlături de superbi cercei,Dar ea, marcată de o tară,Ar vrea în mâini... o secretară!Azi fostul meu director taceŞi văd că mă salută iară... Când te gândeşti ce poate faceDin om o biată secretară!Dacă vreau ca să vorbescC-un director, bunăoară,Trec de Zidul Chinezesc,Dar nu trec de secretară.Andy Sachs: Credem că doar prima secretară merge la balul de binefacere... Miranda Priestley: Doar atunci când prima secretară nu este un focar de infecţie.Am un drac de secretară,Asta, zău, că mă omoară!Cum mă vede agitat,Mă ademeneşte-n... pat.Inteligenţa trebuie să fie suficientă. Adică să faci faţă cu ea la toate problemele care ţi se pun şi pe care ţi le pui. Nimeni nu e mai inteligent decât altul. Fireşte, unul are mai multă vreme, e mai spiritual, mai simpatic, mai graţios. Asta e altceva. Inteligenţa, dacă este funcţională, nu are nimic de dorit. Face faţă la toate problemele care i se pun, în vreme ce prostia este foarte polivalentă, diferită, eterogenă şi, mai ales nereceptivă.