Dintre toxicele toateDate azi în folosinţăDoar alcoolul e otravaCe-o suport cu... uşurinţă.


dintre-toxicele-toatedate-azi-în-folosinţădoar-alcoolul-e-otravace-o-suport-cu-uşurinţă
laurian ionicădintretoxiceletoatedateaziînfolosinţădoaralcoolulotravaceosuportcuuşurinţădintre toxiceletoxicele toatedatetoatedate aziazi înîn folosinţădoarfolosinţădoar alcoolulalcoolul esuport cucu uşurinţădintre toxicele toatedatetoxicele toatedate azitoatedate azi înazi în folosinţădoarîn folosinţădoar alcoolulfolosinţădoar alcoolul esuport cu uşurinţădintre toxicele toatedate azitoxicele toatedate azi întoatedate azi în folosinţădoarazi în folosinţădoar alcoolulîn folosinţădoar alcoolul edintre toxicele toatedate azi întoxicele toatedate azi în folosinţădoartoatedate azi în folosinţădoar alcoolulazi în folosinţădoar alcoolul e

Cine îşi dă cuvântul cu uşurinţă, cu aceeaşi uşurinţă nu-l ţine.Doctore, te-avertizez,Mi-ai luat ţuica, mi-ai luat vinul,Eu, de azi, nu mai cedez,Că nu mai suport regimul!Pământul, din totdeauna acelaşi, – suport atâ-tor proiecte omeneşti şi mausoleu trufaş doar al celor mai promiţătoare, mai strălucite, dintre ele.Avem un suflet bun şi unul rău. Lupta dintre ele se dă pentru supremaţie. E bine să-l alegem pe cel bun ca sa-l putem suporta cu uşurinţă pe cel rău.Mă întreb în ultimul timp, din ce în ce mai mult, chiar obsesiv, dacă în ziua de azi bunătatea şi îngăduinţa mai pot fi considerate încă drept virtuţi ale personalităţii cuiva. A fi bun, subliniez încă o dată, în vremuri ca ale noastre, înseamna a permite viciului omniprezent, în oricare dintre formele sale, să se manifeste nestingherit, poate chiar să se simtă încurajat. Paradoxal, calitatea se transformă în Ai avea cu uşurinţă în puterea ta să măreşti întreaga fericire a acestei lumi acum. Cum? Prin oferirea câtorva cuvinte de apreciere sinceră pentru cineva care este singur sau descurajat. Poate mâine veţi uita cuvintele spuse azi, dar destinatarul le poate preţui pe parcursul întregii vieţi.