Dintr-un anume unghi priviţiÎn ochi direct sau peste umărRămân desigur, mărginiţi,Dar nu ca număr!


dintr-un-anume-unghi-priviţiÎn-ochi-direct-sau-peste-umărrămân-desigur-mărginiţidar-nu-ca-număr
laurian ionicădintrunanumeunghipriviţiÎnochidirectsaupesteumărrămândesigurmărginiţidarnucanumăranume unghiunghi priviţiÎnpriviţiÎn ochiochi directdirect sausau pestepeste umărrămânumărrămân desigurnu caca număranume unghi priviţiÎnunghi priviţiÎn ochipriviţiÎn ochi directochi direct saudirect sau pestesau peste umărrămânpeste umărrămân desigurnu ca număranume unghi priviţiÎn ochiunghi priviţiÎn ochi directpriviţiÎn ochi direct sauochi direct sau pestedirect sau peste umărrămânsau peste umărrămân desiguranume unghi priviţiÎn ochi directunghi priviţiÎn ochi direct saupriviţiÎn ochi direct sau pesteochi direct sau peste umărrămândirect sau peste umărrămân desigur

Priveşte-mă-n ochi când eşti cu mine,Priveşte-mă-n ochi, să ştiu de ţi-e bine,Priveşte-mă-n ochi, că doar o privire,Priveşte-mă-n ochi, mi-aduce fericire.Priveşte-mă-n ochi, că şi ochii vorbesc,Priveşte-mă-n ochi atât cât trăiesc.Priveşte-mă-n ochi, e tot ce-mi doresc,Priveşte-mă-n ochi, nu-mi spune Doi ochi îmi ajung. Mai văd şi cu ochii închipuirii, care nu au număr, şi peste care niciodată nu cad pleoape.Simţul umorului înseamnă să priveşti lucrurile dintr-un unghi ieşit din comun.Tineretul nostru citeşte desigur mult prea mult, şi ar trebui să se scrie împotriva cititului ca şi împotriva masturbaţiei, şi anume împotriva unui anume gen de lectură. E o trecere de vreme plăcută, dar tot atât de dăunătoare ca şi rachiul.Sinucidere: orice caz de moarte rezultat direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau negativ săvârşit de victima însăşi şi despre care aceasta ştie ce rezultat va produce.