Din punctul meu de vedere nu poţi spune că ai văzut un lucru până nu l-ai fotografiat.


din-punctul-meu-de-vedere-nu-poţi-spune-că-ai-văzut-un-lucru-până-nu-l-ai-fotografiat
emile zoladinpunctulmeudevederenupoţispuneaivăzutunlucrupânălaifotografiatdin punctulpunctul meumeu dede vederevedere nunu poţipoţi spunespune căcă aiai văzutvăzut unun lucrulucru pânăpână nudin punctul meupunctul meu demeu de vederede vedere nuvedere nu poţinu poţi spunepoţi spune căspune că aică ai văzutai văzut unvăzut un lucruun lucru pânălucru până nudin punctul meu depunctul meu de vederemeu de vedere nude vedere nu poţivedere nu poţi spunenu poţi spune căpoţi spune că aispune că ai văzutcă ai văzut unai văzut un lucruvăzut un lucru pânăun lucru până nudin punctul meu de vederepunctul meu de vedere numeu de vedere nu poţide vedere nu poţi spunevedere nu poţi spune cănu poţi spune că aipoţi spune că ai văzutspune că ai văzut uncă ai văzut un lucruai văzut un lucru pânăvăzut un lucru până nu

Nu poţi înţelege cu adevărat o persoană până nu cântăreşti lucrurile din punctul său de vedere.Punctul meu de vedere este că, dacă nu există nici o dovadă pentru acel lucru, atunci poţi uita de el. Un agnostic este cineva care nu crede în ceva până când nu există dovezi pentru acel ceva, aşa că eu sunt un agnostic.S-a fotografiat Polul SudS-a fotografiat Polul NordS-a fotografiat LunaS-a fotografiat VenusS-a fotografiat AuschwitzulEA n-a putut fi fotografiată.Privită din punctul de vedere al tinereţii, viaţa este un viitor nesfârşit de lung; din punctul de vedere al bătrâneţii, ea este un trecut foarte scurt.Cele mai multe persoane nu îşi dau seama că oamenii de succes nu se diferenţiază foarte mult din punctul de vedere al abilităţilor. Ei se diferenţiază din punctul de vedere al dorinţei de a-şi atinge potenţialul.Din punctul meu de vedere, femeile şi ficţiunea rămân probleme nerezolvate.