Din păcate, în ultimii ani, atmosfera din Rusia a devenit din ce în ce mai agresivă şi neîngăduitoare în ceea ce priveşte manifestarea diversităţii şi disidenţei.


din-păcate-în-ultimii-ani-atmosfera-din-rusia-a-devenit-din-în-mai-agresivă-şi-neîngăduitoare-în-ceea-priveşte-manifestarea-diversităţii
vladimir jurowskidinpăcateînultimiianiatmosferadinrusiadevenitmaiagresivăşineîngăduitoareceeapriveştemanifestareadiversităţiidisidenţeidin păcateîn ultimiiultimii aniatmosfera dindin rusiadevenit dindin cece maimai agresivăagresivă şişi neîngăduitoareneîngăduitoare înîn ceeaceea cece priveştepriveşte manifestareamanifestarea diversităţiidiversităţii şişi disidenţeiîn ultimii aniatmosfera din rusiarusia a devenita devenit dindevenit din cedin ce înce în ceîn ce maice mai agresivămai agresivă şiagresivă şi neîngăduitoareşi neîngăduitoare înneîngăduitoare în ceeaîn ceea ceceea ce priveştece priveşte manifestareapriveşte manifestarea diversităţiimanifestarea diversităţii şidiversităţii şi disidenţei

Poate că de la distanţă percepţia nu este foarte exactă, dar mi s-a părut că, în ultimii doi ani, România s-a clătinat şi a regresat. Mi s-a părut că acum starea populaţiei e mult mai îngrijorată, mult mai agresivă, mult mai iritată, probabil că şi din cauza crizei, care de altfel se simte în toată lumea. Dar aici cred că s-au adunat şi erori ale acestor ultimi 20 de ani, când s-a furat prea mult, s-a minţit prea mult, s-a manipulat şi corupt prea mult şi poate că asta este explicaţia stării din acest moment, de impas, de marasm, de lipsă de speranţă. Să sperăm că ţara va ieşi din asta.Trăim într-o lume care ne mănâncă din atenţie din ce în ce mai mult şi ne incapacitează din rezultatele pe care le putem obţine, personal. Suntem din ce în ce mai confuzi pentru că avem teorii din ce în ce mai complexe şi răspunsuri din ce în ce mai complicate cu privire la cine suntem, ce facem, ce obţinem. În ultimii ani găsesc îngrijorător faptul că din ce în ce mai mulţi dintre noi găsim motive pentru care nu avem rezultate şi nu ducem viaţa pe care o dorim.Ultimii ani din viaţă, trăiesc din primii.Atmosfera te îndeamnă să joci in concordanţă cu ea. Îndemnul vine din voinţă, din forţa dinamică sau motrice ce trăieşte în atmosfera respectivă.Sunt cel mai bogat om, nu numai din Europa, ci din lume. Eu adun sentimente. Sunt bogat în sensul că oamenii din Rusia mi-au încredinţat de două ori conducerea unei mareţe naţiuni, precum Rusia. Cred că aceasta este cea mai mare bogăţie a mea.Am devenit marxist din cauza poziţiei mele sociale... dar şi din cauza intoleranţei şi a disciplinei dure la care am fost supus la seminar... Atmosfera în care trăiam era supraîncărcată de ură împotriva opresiunii ţariste.