Din acest pământ la vrăjmaşi nu dă românul decât locul de mormânt.


din-acest-pământ-vrăjmaşi-nu-dă-românul-decât-locul-de-mormânt
alexandru davilladinacestpământvrăjmaşinuromânuldecâtloculdemormântdin acestacest pământpământ lala vrăjmaşivrăjmaşi nunu dădă românulromânul decâtdecât locullocul dede mormântdin acest pământacest pământ lapământ la vrăjmaşila vrăjmaşi nuvrăjmaşi nu dănu dă românuldă românul decâtromânul decât loculdecât locul delocul de mormântdin acest pământ laacest pământ la vrăjmaşipământ la vrăjmaşi nula vrăjmaşi nu dăvrăjmaşi nu dă românulnu dă românul decâtdă românul decât loculromânul decât locul dedecât locul de mormântdin acest pământ la vrăjmaşiacest pământ la vrăjmaşi nupământ la vrăjmaşi nu dăla vrăjmaşi nu dă românulvrăjmaşi nu dă românul decâtnu dă românul decât loculdă românul decât locul deromânul decât locul de mormânt

Nu cred că dânsul deranjeazăVreun semen pe acest pământ,Dacă statuia şi-o plaseazăPe lângă cruce, la mormânt...E-o satisfacţie nefirească:Cât timp sunt vii pe-acest pământ,Chiar de-s mai slabi, pot să citeascăCe-i scris, pe cruce, la mormânt.Tot românul e poet, Şi aşa-i de când se ştie:Din pământ face caietŞi cu lacrima îl scrie!Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţini ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi.Când ploile din Mai iar facSă iasă totul din pământ,Sărmanul văduv are tracCu trei neveste în mormânt.Spunea Coşbuc: