Dialogul dintre client şi arhitect este o conversaţie cât se poate de intimă, întrucât atunci când vorbeşti despe construirea unei case, vorbeşti despre vise.


dialogul-dintre-client-şi-arhitect-este-o-conversaţie-cât-se-poate-de-intimă-întrucât-atunci-când-vorbeşti-despe-construirea-unei-case
robert a. m. sterndialoguldintreclientşiarhitectesteconversaţiecâtsepoatedeintimăîntrucâtatuncicândvorbeştidespeconstruireauneicasedesprevisedialogul dintredintre clientclient şişi arhitectarhitect esteeste oo conversaţieconversaţie câtcât sese poatepoate dede intimăîntrucât atunciatunci cândcând vorbeştivorbeşti despedespe construireaconstruirea uneiunei casevorbeşti despredespre visedialogul dintre clientdintre client şiclient şi arhitectşi arhitect estearhitect este oeste o conversaţieo conversaţie câtconversaţie cât secât se poatese poate depoate de intimăîntrucât atunci cândatunci când vorbeşticând vorbeşti despevorbeşti despe construireadespe construirea uneiconstruirea unei casevorbeşti despre vise

Al: Dacă vorbeşti despre bere, vorbeşti pe limba mea. Marcy: Dacă vorbeşti despre bere, vorbeşti cu burdihanul lui.Critica distruge, încurajarea îţi dă aripi. Fii atent cum îţi vorbeşti în dialogul tău interior şi respectă-i pe cei din jurul tău atunci când le vorbeşti - abţine-te să-i critici pe alţii doar pentru că nu trăiesc aşa cum îţi doreşti tu sau ca să îţi demonstrezi Construirea unei firme de succes seamănă cu construirea unei case. Vizualizezi ideile, le pui pe hârtie şi le execuţi.Dacă vorbeşti despre pace şi non-violenţă cu gura plină de produse de origine animală, nu vorbeşti despre nimic altceva decât despre ipocrizie.Când ar trebui să vorbeşti cu o persoană, şi nu vorbeşti cu aceasta, o pierzi. Când nu ar trebui să vorbeşti cu o persoană, şi totuşi vorbeşti cu aceasta, îţi iroseşti cuvintele. Cei înţelepţi nu pierd oameni şi nici nu îşi irosesc cuvintele.Lionel Logue: De ce te bâlbâi mai mult când vorbeşti cu David decât atunci când vorbeşti cu mine? Regele George al VI-lea: Pentru că pe tine... te plătesc să mă asculţi.