Dialogul dintre client şi arhitect este o conversaţie cât se poate de intimă, întrucât atunci când vorbeşti despe construirea unei case, vorbeşti despre vise.


dialogul-dintre-client-şi-arhitect-este-o-conversaţie-cât-se-poate-de-intimă-întrucât-atunci-când-vorbeşti-despe-construirea-unei-case
robert a. m. sterndialoguldintreclientşiarhitectesteconversaţiecâtsepoatedeintimăîntrucâtatuncicândvorbeştidespeconstruireauneicasedesprevisedialogul dintredintre clientclient şişi arhitectarhitect esteeste oo conversaţieconversaţie câtcât sese poatepoate dede intimăîntrucât atunciatunci cândcând vorbeştivorbeşti despedespe construireaconstruirea uneiunei casevorbeşti despredespre visedialogul dintre clientdintre client şiclient şi arhitectşi arhitect estearhitect este oeste o conversaţieo conversaţie câtconversaţie cât secât se poatese poate depoate de intimăîntrucât atunci cândatunci când vorbeşticând vorbeşti despevorbeşti despe construireadespe construirea uneiconstruirea unei casevorbeşti despre vise

Al: Dacă vorbeşti despre bere, vorbeşti pe limba mea. Marcy: Dacă vorbeşti despre bere, vorbeşti cu burdihanul lui. -Familia Bundy
al-dacă-vorbeşti-despre-bere-vorbeşti-pe-limba-mea-marcy-dacă-vorbeşti-despre-bere-vorbeşti-cu-burdihanul-lui
Construirea unei firme de succes seamănă cu construirea unei case. Vizualizezi ideile, le pui pe hârtie şi le execuţi. -Jim Rohn
construirea-unei-firme-de-succes-seamănă-cu-construirea-unei-case-vizualizezi-ideile-pui-pe-hârtie-şi-execuţi
Dacă vorbeşti despre pace şi non-violenţă cu gura plină de produse de origine animală, nu vorbeşti despre nimic altceva decât despre ipocrizie. -Gary L. Francione
dacă-vorbeşti-despre-pace-şi-non-violenţă-cu-gura-plină-de-produse-de-origine-animală-nu-vorbeşti-despre-nimic-altceva-decât-despre
Lionel Logue: De ce te bâlbâi mai mult când vorbeşti cu David decât atunci când vorbeşti cu mine? Regele George al VI-lea: Pentru că pe tine... te plătesc să mă asculţi. -Discursul regelui
lionel-logue-de-te-bâlbâi-mai-mult-când-vorbeşti-cu-david-decât-atunci-când-vorbeşti-cu-regele-george-al-vi-lea-pentru-că-pe-tine-te